Att leda

Varsågod här kommer lite nyårsdagsjobb till de som vill ha lite förändring.

Kent Palmgren

Pacing and leading. Att följa och att leda.

A man who nobody trusts it´s a man who trust nobody including himself.
Delegera arbetsuppgifter, lita på människor ge dem förtroende och ge dem egenansvar, låt den få komma med sina egna lösningar.
Förtroende kommer från källan att tro, du får människor att tro om det kommer från en källa som du har för-troende för.

Vad är viktigt att komma ihåg, vi kommer ihåg det vi är intresserade av, som att se på TV, vi ser på de program som intresserar oss.

Vi får det som vi fokuserar oss på vi kommer ihåg, om vi fokuserar negationer så låser vi på dem, vi kommer oftast ihåg de gånger det gick dåligt och fokuserar på det/de som gick fel och inte fungerade, istället ska vi fokusera på de gånger det gick bra

Pessimister tänker katastrofrisk, de ger sig själva skulden, när det egentligen är fel på omgivningen. Optimister ser lösningar på allt och tar inget personligt, gör sitt bästa, är sanna i sitt tal till sig själv och andra och det tar ingenting för givet.

Felen vi begår är inte oss själva, de är separerade händelser som bara sker, lär av situationen och gå vidare. Kom ihåg att det som sker omkring oss är utan värde tills det når vårt medvetande och vi klassar in det som värdefullt eller värdelöst, vi bestämmer själva hur vi ska reagera eller agera.

Vem är du?

Vad vill du uppnå?

Hur ska du uppnå det?

Uppgiftsorienterad 50% Relationsorienterad 50%

En ledare är alltid i fronten.

Våra tankar är representativa upplevelser som vi återkallar.

Vem eller vad gör mig till ledare?

Vad är det som triggar min motivation som ledare?

När startar jag mitt ledarskap.

Vad vill jag ha och vad är min vision?

Vad vill jag leda mot?

Vad vill jag leda bort från?

Vad ger mig det att bli en ledare?

Vad vill jag göra om jag hade en livs uppgift som jag vill göra, vad vill jag att det ska vara?

Vad vill jag kunna se tillbaka på med tillfredställelse?

Vad är värt att göra, vad är viktigt för mig?

Vad är det som får mig ur sängen på morgonen?

Har du någon dröm, drömmar blir till mål om det finns slutdatum?

Finns det någon gång tillfälle när du frågar dig själv, – Jag undrar om?

Tro att du kan och du kan, tro på dig själv och känn att du kan.

Vad har du gjort i livet när inget har stoppat dig?

Som ledare kan vi nå stora mål genom andra, samarbete ger synergieffekter, summan av resultatet är större än summan av delarna, när allt kommer tillsammans ökar energin och framgången för alla.

Alla stora framgångar, byggnader, monument och konst har startat med en tanke, vi kan om vi kan förmedla våra visioner och drömmar, när vi sätter mål till våra drömmar kommer märkliga saker att ske.

Alla våra visioner ska påverka oss känslomässigt, oavsett vilken vision vi har så ska vi göra den så attraktiv att vi bara måste få den genomförd, visst har vi väl alla haft visioner som har fått oss att lyfta.

Det är egentligen väldigt enkelt.

Vad är värt att göra?

Vad är viktigt för dig, vad vill du göra?

Som ledare ska vi hjälpa andra att nå deras mål.

Vad är viktigt för dig om detta?

Vad är ditt värde och vad ger det dig?

Fråga – var nyfiken.

Var genuint nyfiken på andra människor.

Hur vet du när du får ett erkännande från det du utfört?

Hur vet du när du inte känner dig erkänd?

Ge människor det DE vill ha.

En delad idé är ett multipelspel, en ide ´som när det delas ökar med kvadraten.

Fyra frågor

Vad är det värsta som kan hända om jag misslyckas?

Vad är det bästa som kan hända om jag misslyckas?

Vad är det värsta som kan hända om jag lyckas?

Vad är det bästa som kan hända om jag lyckas?

En liten händelse i på rätt ställe kan få stora konsekvenser.

Inget vi gör är trivialt.

Det går aldrig att skylla på en enskild individ i en organisation eftersom alla är den del av systemet, det leder inte till orsaken att skylla på individer, det leder bara till en tyst organisation.

Hur gjorde vi oss så sårbara i den situationen?

Hur ska vi göra i fortsättningen så att det inte händer igen?

Vad kan vi direkt påverka?

Avvikelser – har det funnits något liknande tidigare?

En lärande organisation – ingen blir någonsin fullärd.

Behöver anställningsrutiner ändras, får vi de medarbetare som spelar samma spel?

Har alla fullgod och kompetent utbildning för det jobb de ska göra?

Har alla förstått sin roll som tekniker med befogenheter och skyldigheter?

Kan tekniker/fpl ansv. ta mer ansvar från verkstadschef?

Byt mentala modeller och procedurer kommer att ändras.

Ledare leder människor genom deras idéer och värderingar.

Meningen i varje uppgift kommer från människor idéer om hur de tror att det ska vara och hur det ska utföras.

Att ändra ”management” börjar med att ändra idéer inte procedurer.

Sätt rätt värdering och ide riktigt så kommer proceduren att ändras.

Vår kropp är inte designad för att det aldrig ska uppstå fel – den är inte ”fail safe”, den är skapad för att se till att skydda mot skador och det finns gott om redundans, den är skapad för ”safe fail”.

Lika dant med organisationer, de ska vara ”safe fail”

För mycket styrning och kontroll skapar mindre delade visioner och värderingar, mindre delade visioner och värderingar skapar förutsättning för dåligt ledarskap.
Och desto mer sårbar blir organisationen.

Ingen blir belönad för preventiv säkerhetsarbete, belöning sker felaktigt bara genom att fixa problem. Vi fokuserar på det det som är fel och tar inte tag i det som egentligen skapar problemet, reaktivt beteende belönas felaktigt.

ÖVNINGAR

Övning1

 1. Vad tänker du på när du hör ordet ledare?
 2. Om du tänker på ledare du beundrar, vem tänker du på?
 3. Vem ser du?
 4. Hör du deras röster?
 5. Hur känner du för de ledare du får i tankarna?
 6. Gör en lista på de personer som du uppfattar som ledare, vad har de gemensamt, vad gör dem till ledare?
 7. När du tänker på dessa ledare, var ser du dem?
 8. Ser du dem större, mindre eller i samma storlek på de människor de leder?
 9. Ser du dem ovanför, under eller på samma nivå på de människor de leder, till vänster eller till höger, framför eller bakom eller mitt ibland dem de leder?
 10. Hör du deras röster högre och klarare än de människor de leder?

Nu ska du se dig själv bland de ledare som du har tänkt fram, samma storlek, samma ställe och på samma plats som de är.

Föreställ dig att du är mitt ibland dina tänkta ledare och de människor som följer dem

Hur upplever du att vara med de stora ledarna?

Hur skiljer sig känslan från position som ledar respektive position som följare?

Hur känns det att stå med de stora ledarna och se ut?

Säg högt och klart till dig själv:

JAG ÄR EN LEDARE.

Hur känner du när du säger det till dig själv när du står bland andra stora ledare?

Övning 2

 1. Hur skulle en dålig ledare uppträda, vad utmärker en dålig ledare?
 2. Hur skulle människor de leder uppfatta dem?
 3. Har du mött några sådana ledare?
 4. Har de några kvalitéer som skiljer sig helt från de ledare du beundrar?

Övning 3

Gör en koll av den position som du har nu.

I slutet av denna övning kommer du att få en omfattande lista vilka människor och resurser du kan ha till hjälp.

 1. Vilka är dina nuvarande omständigheter?
 2. Var jobbar du?
 3. Vem jobbar du med?
 4. Var bor du och om du bor med någon vem?
 5. Hur ser en vanlig dag ut, det som du gör dagligen?
 6. Om du var en ledare, skulle du göra på annat sätt?
 7. Hur skulle livet bli annorlunda för de som du lever och jobbar med om du var en god ledare?
 8. Är ditt liv uppfyllt av rutiner eller finns det plats för flexibilitet?
 9. När uppfattar du att livet inte går på rutiner?
 10. Vad är det du vill ska vara exakt lika hela tiden?
 11. Vilken enstaka sak är du mest nöjd med i nuläget?
 12. Var vill du vara ledare och vem vill du leda?
 13. Var kommer du att vara?
 14. Vem kommer att vara med dig?
 15. Vem/vilka kommer att påverkas, dina arbetskollegor, din familj och vilka mer?
 16. Vilka färdigheter har du, vilken kunskap, utbildning, erfarenhet eller skicklighet har du?
 17. Vad är du bra på?
 18. Vilka personliga kvalitéer har du?
 19. Vilka professionella färdigheter använder du varje dag?
 20. Vilka färdigheter har du att handskas med människor?
 21. Varför vill du utvecklas som ledare?
 22. Vad kommer det att ge dig?

Säg dessa fraser högt och klart till dig själv, notera hur du känner när du säger dem.

JAG ÄR EN GOD LEDARE I ALLA SITUATIONER

– JAG HAR GODA LEDARSKAPSKVALITÉER

– JAG FÖRTJÄNAR ATT VARA EN GODLEDARE

– ATT VARA EN GOD LEDARE ÄR VÄRLDSOMSPÄNNANDE

– JAG VILL VARA EN GOD LEDARE

– JAG KAN VARA EN GOD LEDARE

– JAG KOMMER ATT BLI EN GOD LEDARE

Vilket av dessa uttryck ger störst påverkan på dig, vilket uttryck känner du för?

Övning 4

Vilka bevis behöver du för att veta att du utvecklas som ledare?

Gör klart att det är ett känslobevis, något du känner, hör eller ser?

Hur kommer dit liv att förändras när du har fått ledarskapskvalitéer?

        Var så specifik som möjligt.

Övning 5

Se tillbaka på en obehaglig händelse i livet, se dig själv som om du satt och såg dig själv på TV, stå utanför händelsen, var distanserad, gör en ram runt det och gör bilden separerad, precis som på TV.

 När du ser detta på distans, se vad som sker runt omkring dig och vad andra människor gör som bidrar till situationen, och hur det skulle kunna vara möjligt att kontrollera alla aspekter i situationen.

 1. Notera vad du gör för att kontrollera, vad försöker du uppnå?
 2. Vad kan du lära från den incidenten, så att det aldrig kommer att upprepas?
 3. Hur skulle du vilja att det var istället?
 4. Med kunskap som du fått nu, hur skulle du ha agerat?

Föreställ dig att du gör detta nu, försätt dig i situationen igen och gör det som du har kommit fram till och se hur situationen löser sig på ett bättre sätt.

OCH NU RADERAR DU DE BILDER DU HAR INOM DIG – BLI NEUTRAL.

Gör nu om övning 5 minst 10 gånger och avsluta alltid med hur du VILL att upplösningen ska bli, precis som du kommit fram till, använd din tid och fantasi.

VIKTIGT! RADERA ALLT INNAN VARJE ÅTERTRÄNING.

Alla sinnen ska vara nollställda innan varje träningsepisod.

Ta det du lärt med dig in i framtiden och lämna smärtan kvar i det förflutna.

Gör detta med alla dåliga erfarenheter du haft, gör om dem till hur du VILL att det skulle ha varit, använd din fantasi för att omprogrammera dina minnen.

När du gör det kommer du att inse att det finns något att lära av alla händelser i livet och inget är negativt, det finns alltid något nytt att lära och att utvecklas, med mer tankekontroll och självledarskap kommer du att lättare kunna leda andra.

NU – ska du tänka tvärtom, tänk på en situation där allt gått exakt som du tänkt dig.

Se dig själv och återkalla alla goda känslor, notera vad som bidrog till att du lyckades så bra.

 1. Utvärdera situationen, vad gjorde du exakt som ledde till att du lyckades så bra?
 2. Vilka andra situationer kan du komma på där du har lyckats exceptionellt bra?
 3. Har dessa bra situationer något gemensamt?
 4. Vad exakt gjorde du som gjorde att du lyckades så bra?
 5. Vilka andra situationer kan du komma på när du har lyckats exceptionellt bra?
 6. Vad kan du lära av dessa händelser så att du kan använda det mer i framtiden?
 7. Finns det någon händelse som är närstående så att du kan göra det som du har upptäckt är bra?
 8. Hur bra skulle det vara att göra detta konstant?

Övning 6

I nuvarande situationer.

 1. När är du en lärare?
 2. När i ditt liv är du auktoritär?
 3. När i ditt liv är du en tjänare?
 4. När är du en förebild?
 5. Var är du en coach?
 6. Vilken typ av ledarskap tilltalar dig mest och hur kan du använda det mer i ditt liv?

Tänk tillbaka på något betydande moment i ditt liv när du fick en bra känsla av att vara genuint dig själv.

Vad har de gemensamt, det ledarskap som tilltalar dig och de gånger du var genuint dig själv?

Var det speciella människor inblandade, något speciellt ställe, ett jobb du gjorde, någon skicklighet du lärde dig, relationer?

Vilken av dessa händelser ser du som väldigt viktiga just då?

Vilka händelser kan du se mest klar på när du ser tillbaka på dem?

Tänk tillbaka på något tillfälle när du hade bestämt dig för succé, gå tillbaka till den händelsen och återupplev den, se vad som ser och hör vad som sägs, känn känslan av succé.

Uppmärksamma din kropp, var i kroppen kan du känna framgång?

I huvudet, magen, ansiktet, i benen eller någon annan stans.

Öka på den känsla x10 och förstärk den så kraftfullt du kan, änne efter hur det känns.

Du vill vara ledare inom vissa områden av ditt liv, det är både utmaningar och ansvar på vägen till att bli en god ledare, det som behövs är bestämdhet och disciplin, behåll din kvalitet i alla situationer.

Känn dig bestämd och bestäm i vilka delar av livet du vill vara en god ledare.

Föreställ dig att du utvecklas och lär dig på vägen till att bli en god ledare.

Behåll känslan av brinnande beslutsamhet, engagemang och disciplin.

När du arbetar med kollegor eller vänner, är du mest fokuserad på uppgifter eller att bygga relationer?

Har du en balans på vad som ska göras beroende på vem du är med, eller har du en konstant balans mellan dina aktiviteter?

Finns det stunder det vore bäst att byta mellan uppgifter och relationsskapande?

Vilka tre saker är det som gör att du utför ditt jobb excellent?

Varför är de viktiga för att du ska kunna utföra ett bra jobb?

Vilka tre saker gillar du med ditt jobb?

Varför är de viktiga för dig?

Vad säger detta om vilken person du är?

Vilka är dina viktigaste grundläggande värderingar?

Vilka stora saker skulle du vilja göra för att känna kongruens med dina värderingar?

När du vill engagera andra att delta i det du gör, hur gör du då?

Säljer du dina ideer, skapar ni något tillsammans, konsulterar du och lyssnar på deras åsikter?

Är du speciellt bra i något du gör för att skapa engagemang hos andra?

Är du flexibel och använder olika metoder till situationer eller använder du samma angreppsvinkel oavsett situation?

Vad ska stoppa dig i din vilja att bli en god ledare?

Har du haft liknande tillfällen att bli en god ledare förut som du har ignorerat, varför har du ignorerat det då?

Hur viktigt är det för dig att utvecklas som ledare?

Vilken är den största förändring som du skulle uppleva genom att bli en god ledare?

Vad är din största inre svaghet du har, vad behöver du mest för att utvecklas på bästa sätt?

Vilken relation finns det mellan din inre svaghet och yttre omständigheter?

Tänk på en speciellt dålig situation i ditt liv med en annan person.

Vad har du för förutfattade meningar om han/hon och hur de beter sig?

Vilken skicklighet har de?

Vad är deras värde i livet och vad är viktigt för dem?

Vilken typ av person de är?

Hur skulle du tänka och tycka om personen om de hade alla resurser de behövde, all skicklighet och ökat självtillit?

Hur skulle du uppfatta andra om du visste att de gjorde det bästa möjliga av vad de har och hur de upplever sin värld?

Tänk på den gång när du gjorde ett misstag.

Av vilken orsak gjorde du misstaget?

Hur hände det och vad ville du uppnå?

Kan du tänka dig ett bättre sätt att göra det på?

Vilken skillnad skulle det göra om du sluta klandra andra eller dig själv för felen vi gör?

Dåtid———————–Här———————–Framtid

Vad kan du se i dåtiden som du vill fortsätta med ovv

                             Hur är det i framtiden när allt är som du vill?

Vad ska jag göra här och nu för att få den framtid jag vill ha?

Använd framtiden till att skapa motivation.

1.   Hur ser jag situationen?

2.   Hur ser den andre situationen?

3.   Hur ser en utomstående situationen?

Vilka fördelar skulle du själv få om du själv kan ändra situationer?

VILKEN ÄR DEN MEST OSÄKRA OCH RISKFYLLDA SITUATIONEN I MITT LIV JUST NU?

Det är där jag har största möjligheten att bli en ledare.

Säg högt till dig själv

–     JAG KAN BLI EN GOD LEDARE

–     JAG VILL BLI EN GOD LEDARE

–     JAG FÖRTJÄNAR ATT BLI EN GOD LEDARE

–     JAG KOMMER ATT BLI EN GOD LEDARE

–     JAG ÄR EN LEDARE

VAD ÄR DET VIKTIGASTE DU HAR UPPTÄCK I ATT BLI EN GOD LEDARE

Publicerad av Kent Palmgren

Lic.Mentaltränare NLP Master ICC Coach Mindfulness practioner Hypnos practioner

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: