Ta hand om dig….

Man blir som man förtjänar….

Vi kan kontrollera vårt mentala tillstånd och även våra kroppar, tankens kraft är starkare än vad vi tror, vi har större förmågor än vad vi vågar drömma om. Genom den mentala träningen får vi kontroll över både hjärna och kropp, ger vi därtill kroppen rätt näring och motion ger vi oss själva bästa möjliga förutsättningar för ett långt och friskt liv. En positiv livssyn och socialt umgänge har även de stor påverkan på hur vi mår.

Vi får det vi fokuserar oss på

Vi människor har en förmåga att fokusera på det negativa, vilket är evolutionellt för vår överlevnad, tyvärr så fortsätter vi att leta det negativa fast vi inte behöver och det påverkar våra tankar viket oss på cellnivå. När vi utsätts för omständigheter är det väldigt viktigt för hur vi reagerar eller agerar på det som händer. Forskning och evidensbaserad fakta finns på att placebo fungerar, vi kan genom tankens kraft tänka oss friska.

Inflammation i kroppen

Det finns mycket som skapar kroppslig inflammation.

De allra flesta folksjukdomarna idag har en gemensam nämnare – kronisk inflammation. Ofta är det en inflammation som vi inte märker av, men som pågår i det tysta i våra blodkärl, nervceller eller i andra delar av kroppen. 
En övergång till lågkolhydratkost (utan margarin givetvis) medför med all sannolikt en minskad risk för olika inflammatoriska besvär. I många fall en kraftigt reducerad risk. Följande faktorer är sannolikt avgörande:

Nämnas ska att inflammation är en del av vårt immunförsvar. Inflammation är kroppens försvar vid antingen infektion, vävnadsskada eller främmande ämnen i blodet (som riskerar leda till låggradig kronisk inflammation). I viss litteratur sägs att kolhydrater är nödvändigt för de vita blodkropparna i immunförsvaret. Det bygger på ett felaktigt synsätt som utgår från att dessa vita blodkroppar endast kan förbränna glukos och att de skulle vara beroende av glukostillförsel från maten. Eftersom blodsockerhalten är strikt reglerad på lågkolhydratkost har dessa vita blodkroppar alltid tillgång till det glukos de behöver. Faktum är att ett kroniskt förhöjt blodsocker hämmar immunförsvaret. Eftersom det ökar inflammationer i kroppen åtgår resurser för att ta hand om dessa inflammationer och resurserna för immunologiska reaktioner på annat håll försvagas.

Det bör påpekas att andra livsstilsfaktorer än dina matvanor påverkar immunförsvaret. Kemikalier i vår omvärld provocerar immunförsvaret och långvarig stress har påvisats dämpa immunförsvaret. 

B cell

På B-lymfocyternas yta finns speciella antikroppar av homogen specificitet, det vill säga alla antikroppar binder till samma typ av antigen. B-cellen kan även frisätta antikropparna som är bundna till ytan. Det humorala immunförsvaret som bekämpar främmande ämnen som befinner sig utanför cellen är baserat på B-cellerna.

T cell

Mördar-T-cellercytotoxiska T-celler eller CD8+ T-celler är en subtyp av T-lymfocyter, som en typ av vita blodkroppar och utgör en del av människokroppens försvar mot virus och bakterier som utnyttjar kroppens celler för sin livscykel. Mördar-T-celler klassificeras som en del av det specifika immunförsvaret där även B-celler ingår, vars främsta funktion är produktion av antikroppar. Mördar-T-celler producerar dock inte antikroppar, utan identifierar sina målceller via sin T-cellsreceptor.

Telomerer

Telomerer utgör DNA-kedjans ändstycken i varje kromosom och skyddar arvsmassan vid celldelning. Kort telomerlängd är associerad med tillstånd som hjärt–kärlsjukdom, diabetes och fetma. De flesta undersökningar visar att ärftlighetsgången för telomerer är paternell.

Inverkan av livsstilsfaktorer, stress och läkemedel tycks också ha betydelse för telomerlängden. Flera observationsstudier har presenterat oväntade resultat, vilket kan bero på att företrädesvis andra faktorer än just telomerlängden är betydelsefulla för hälsotillståndet.

Meditation och tankekontroll

Bara att träna yoga två timmar i veckan innebär ett starkt skydd för telomererna. Dessutom får erfarna meditatörer förändringar i sin genetiska aktivitet efter bara en meditation. … Därför är det så viktigt att meditera regelbundet, helst varje dag.

Andning

Lymfsystemet

Lymfsystemet är viktigt för att kroppen ska kunna försvara sig mot infektioner av olika slag. Systemet består dels av så kallade lymfatiska organ vilka bildar speciella celler som deltar i försvaret mot infektioner, dels av ett nätverk av lymfkärl som transporterar en vätska som kallas lymfa.

Publicerad av Kent Palmgren

Lic.Mentaltränare NLP Master ICC Coach Mindfulness practioner Hypnos practioner

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: