Kolestorol statiner och Corona

Ny syn på kolesterol

Kolesterol är en naturlig byggsten hos människor. De gör bara gott, men en del kan göra ont om de placeras i en ogynnsam miljö!

Totalkolesterolvärdet ensamt säger i flertalet fall ganska lite om risken för sjukdom (utom kanske i extremfall, vid genetiska avvikelser). Mycket säkrare riskvärdering får man genom att se på fördelningen av blodfetterna.

Budskapet har varit att ”högt kolesterol är farligt”.

Kolesterol är som sagt ett livsviktigt ämne. Kolesterol behövs för att bygga celler. Kolesterol ingår nämligen i cellväggen och reglerar genomsläpplighet, konsistens och cellfunktion. Kolesterol utgör upp till 50% av det fett som finns i cellväggarna. Särskilt i nervsystemet och hjärnan finns kolesterol i stor omfattning. Kolesterol är även ursprungsmaterial för hormoner som vitamin D samt binjurebarkens hormoner aldosteron, kortisol, testosteron, progesteron och östrogen. Det är även ursprungsmaterial i gallsyra som finfördelar och bryter ner fett i tunntarmen. Med andra ord behövs kolesterol överallt.

Det mesta fettet i blodet transporteras i små ”förpackningar” som kallas lipoproteiner. De kan enkelt uppdelas i storleksordning:

  • VLDL – kallas ”triglycerider” vid provsvar (fett)
  • LDL 
  • HDL

Ett vanligt kolesterolprov ger svar på ovanstående, samt totalmängden dvs ”kolesterolvärdet”.

Överkurs: LDL står för Low Density Lipoprotein, HDL för High De… och VLDL för Very Low De…

Så här fraktas kolesterolet runt i din kropp
När du äter fett (triglycerider), tas detta upp i blodet i stora molekyler som heter chylomikroner (CM i bilden). Chylomikronerna består av triglycerider, en del kolesterol, fettlösliga vitaminer och lipoproteiner. Chylomikroner åker först till levern, där fettsyrorna kan antingen lagras eller omvandlas till kolesterol eller ketoner.

LDL – det ”onda kolesterolet”

LDL

Först ett förtydligande: LDL brukar kallas det ”onda kolesterolet”. Men LDL är helt livsnödvändigt för kroppen.

Fett och kolesterol från maten transporteras först till levern, där det packas in i stora förpackningar vid namn VLDL. Dessa släpps ut i blodet och binds periodvis till celler i kroppen som behöver tillskott av fett och kolesterol (för energi, eller som byggmaterial).

I takt med att mer och mer av fettet tas upp krymper VLDL allt mer, och när den krymt till en viss storlek kallas den LDL. Ända tills LDL tas upp helt av en cell (som exempelvis behöver kolesterolet) fortsätter den att krympa allt mer och blir till en allt mindre och tätare LDL-partikel.

Det har visat sig att ju mindre och tätare LDL-partikeln blir, desto lättare har den att bli oxiderad (härskna) och fastna i skadad kärlvägg och därmed medverka i processen som ger hjärt-kärlsjukdom (som också beror på flera andra processer). Intressant nog är det som ökar mängden av de minsta farligaste LDL inte fett. Det är stora mängder snabba kolhydrater i kosten. Det är kolhydrater so skadar artärers kärlväggar inte kolestorolet.

Små partiklar kolesterol fastar i de skadade kärlväggarna och ger upphov till plack, kolesterolets uppgift är att ”laga” de skadade kärlväggarna. Det ”onda” kolestorolet är det LDL kolesterol som har små LDL partiklar.

HDL – det ”goda kolesterolet”

HDL

HDL heter den förpackning som kan ta upp överskott av kolesterol från kroppen och transportera den tillbaka till levern (tvärtom mot LDL alltså). Höga nivåer av HDL sänker statistiskt sett risken för hjärtsjukdom kraftigt. Man har spekulerat i om det beror på att det kan ta med sig fett och kolesterol som lagrats in i kärlväggar .

Det som höjer det skyddande HDL mest är naturligt fett, såsom mättat fett. Stora mängder snabba kolhydrater sänker istället normalt HDL. 

Hur kunde man ha så fel?

Om nu kolhydrater ger sämre blodfetter, och fett bättre, hur kan det komma sig att man de sista decennierna från officiellt håll sagt precis tvärtom? Det finns säkert flera anledningar, men den största är nog att man tidigt fokuserade på LDL som en av de främsta riskfaktorerna för hjärtsjukdom.

Man visste att mättat fett i kosten verkade höja LDL något (åtminstone på kort sikt, några månader). Sedan kom mediciner vid namn statiner (blodfettsänkare) och visade sig sänka både LDL och risken för hjärtsjuka att få hjärtinfarkt.

DET GODA KOLESTOROLET
Kolestorolets roll i vårt immunförsvar.

Plötsligt blev det extremt lönsamt att rekommendera att kontrollera blodfetter, för att få sälja läkemedel mot detta. Statiner sålde under 2020 för hela 1000 miljarder kronor och är världens mest lönsammaste läkemedel.

Man har alltså hamnat i en extremt lönsam situation för många, med enorma resurser som vill förhindra att status quo ändras.

Frågan är om inte detta (och gammaldags prestige) är orsak till att man fortfarande fokuserar helt på sänkning av allt LDL för att undvika riskabla blodfetter. Nyare forskning visar nämligen att LDL består av partiklar med olika storlek. De stora ”fluffiga” LDL-partiklarna verkar inte särskilt farliga. Ändå märks de mest i LDL-värdet eftersom de är störst, och det vanliga LDL-värdet endast är ett mängdmått.

En mer fullständig bild:

Kolesterol
Till vänster: den ”metabola dyslipidemin” (blodfettsrubbningen), som är kopplad till hög risk för hjärtsjukdom: många små täta LDL-partiklar som lätt härsknar, minskad mängd skyddande HDL-kolesterol och skadligt höga triglycerider.
Till höger: en fördelning som innebär låg risk för hjärtsjukdom, statistiskt sett.

Sammanfattning

Stora snälla ”fluffiga” LDL-partiklar, och det ”goda” HDL, ökas av mättat fett i kosten.

Små, täta, farligare LDL-partiklarna märks ironiskt nog mindre i det vanliga LDL-värdet, just för att de är små. De ökar främst av kolhydrater i kosten.

Det mycket lönsammare för läkemedelsföretag att få sälja dyra mediciner till alla med ett förhöjt LDL-värde, istället för att bara sälja till de som har bevisad nytta av dem.

Ironiskt nog är själva orsaken till att fett och sedan mättat fett har kallats farligt just att de höjer LDL och totalkolesterol! Nu vet vi att denna höjning är i form av stora LDL-partiklar som inte verkar direkt farliga, och i form av HDL som till och med skyddar.

När man sänker fettintaget enligt denna rekommendation lägger man vanligen istället till snabbsmälta kolhydrater, för att bli mätt. Dessa höjer nivåerna av små farliga LDL som inte märks så mycket vid vanligt LDL-prov, minskar de stora ofarliga LDL, och sänker nivån av skyddande HDL. Detta kan ge lite lägre totalkolesterol och LDL-värden vid prov, men med just den fördelning som förefaller öka risken för hjärtsjukdom!

Att äta mindre fett och mer kolhydrater leder alltså till att det goda HDL-kolesterolet sjunker, och att de skadliga triglyceriderna går upp. Triglycerider, som nämndes ovan, transporteras ut från levern i de VLDL-partiklar som med tiden minskar i storlek och blir till LDL. Dessa LDL-partiklar krymper allt mer i storlek tills de tas upp. Höga halter av triglycerider innebär att fler små, täta, farliga LDL tenderar att bildas.

Prestige och paradigmtänkande

Man vet nu ganska väl hur det hela hänger ihop. Dessa samband är inte kontroversiella bland kolesterolforskare. Problemet är att denna kunskap går tvärtemot de tidigare råden. Dessa har ju varit att äta fettsnålt. Många medicinska auktoriteter vill säkert inte erkänna (ens för sig själva?) att de haft fel under alla år.

Pengar

Läkemedelsföretag vill inte ge upp stora delar av sin gigantiska marknad för mediciner på området. Och stora livsmedelsföretag vill inte få minskad försäljning av alla mycket lönsamma fettsnåla produkter. Resultatet är att denna nya kunskap naturligtvis inte är populär, och därmed motarbetas från alla möjliga håll.

Är det farligt att äta kolesterol?

Det har ofta sagts att man bör undvika att äta för mycket kolesterol, exempelvis i ägg. Äggula är det mest kolesterolrika man känner till – allt det kolesterolet behövs troligen för att bygga alla celler i en kyckling.

Man har aldrig kunnat visa att mindre kolesterol i kosten ger bättre hälsa. Tvärtom så är det skadligt med för låga kolesterolvärden och från Ralf Sundberg och studier visar det sin att högt kolesterol är en förutsättning för ett frisk liv och är delaktigt i kroppens immunförsvar och då inte minst Corona. Inte heller har mediciner som minskar upptaget av kolesterol i tarmen (som Ezetrol) visats ha någon positiv effekt på hälsan, tvärtom så är det fler som dör av för lågt kolesterol än av för högt.

Det har visat sig att i runda tal 80% av det kolesterol kroppen behöver nybildas av kroppen själv, framförallt i levern. Äter man mindre kolesterol bildar kroppen mer själv. Äter man mer kolesterol bildar kroppen mindre. Kolesterolet i kosten spelar alltså en marginell roll, och troligen finns ingen anledning att bry sig om hur mycket man äter.

Ägg

Alltså: ät alla ägg du vill. Med all sannolikhet är det bara näringsrikt och nyttigt.

Mer

Kolesterolomsättningen

LDL fraktar alltså kolesterolet ut till alla celler. HDL fraktar däremot kolesterolet i andra riktningen. HDL städar rent och tar hand om överblivet kolesterol, så att omsättningen fungerar tillfredsställande. Traditionellt har man ansett att för mycket kolesterol totalt sett i blodet har inneburit en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Och eftersom just LDL fraktar kolesterol från levern ut till cellerna, har man ansett LDL vara en riskfaktor för åderförkalkning och hjärt-kärlsjukdom. Därför har LDL kallats ”det onda kolesterolet”. En annan anledning till denna benämning är att personer med familjär hyperkolesterolemi har en mutation på LDL-receptorn, vilket framkallar höga kolesterolvärden och tidigare en för tidig död. Men orsaken till detta finns att finna i en genetisk mutation i koagulationsfaktorerna och har primärt inte med det höga kolesterolet att göra.  Eftersom HDL fraktar kolesterolet tillbaka till levern har HDL därför kallats ”det goda kolesterolet”. Denna indelning är otillräcklig, snedvriden och något olycklig. Både LDL och HDL gör sitt jobb och inget av dessa är farliga för din hälsa.

Men det finns dock en variant av LDL som faktiskt är farlig för din hälsa. Det är oxiderat LDL. Oxiderat LDL är en LDL-molekyl som har reagerat med fria radikaler och härsknat. Fria radikaler är aggressiva ämnen som gärna klibbar ihop sig med andra ämnen och förstör dessa. (LDL partiklar som klibbar ihop sig blir till plack i kärlen)

Fria radikaler är oftast syreradikaler och har man mycket av dessa ämnen har man en ökad oxidativ stress. Risken för att LDL ska oxidera ökar om LDL befinner sig länge i blodet, men framför allt om man äter för mycket socker, stärkelse och näringsfattig mat. Hur länge LDL befinner sig i blodet skiljer sig åt mellan lågkolhydratkost och kolhydratrik kost. Äter du lågkolhydratkost drivs du av fett som energikälla. Som fettdriven kommer du att ha många celler som vill ha de fettsyror som finns i LDL, och normalt har du därför en hög omsättning av LDL och inte så många som befunnit sig en längre tid i blodet. Är du däremot på sockerdrift har du svårt att tillgodogöra dig fettsyror som energikälla. Därför kommer du att ha LDL med fettsyror som stannar i blodet en längre tid. Det gör att LDL går från att vara stora, fluffiga, till små och stickiga och med denna senare variant ökar risken för att de ska oxidera.

Vad är åderförkalkning?

Åderförkalkning, åderförfettning eller ateroskleros är en progressiv inflammatorisk sjukdom i artärernas väggar, som blir tjockare och förlorar i rörlighet. Vid åderförkalkning ses en aktiv inflammation. Ordet åderförkalkning är för övrigt något missvisande, eftersom kalk inte alltid förekommer i dessa förträngningar.

I den traditionella litteraturen räknas ett antal riskfaktorer upp för åderförkalkning: ärftliga faktorer, ålder, kön, sjukdom, övervikt, rökning, högt blodtryck, fysisk inaktivitet, stress liksom högt totalkolesterol och högt LDL. Eftersom mättat fett traditionellt anses höja totalkolesterol anses det även kunna öka risken för åderförkalkning. Men inget kan alltså vara mer fel. Vill du läsa djupt och brett om bakgrunden till dessa missförstånd rekommenderas Andreas Eenfeldts bok ”Matrevolutionen” eller docent Uffe Ravnskovs bok ”Fett och kolesterol är hälsosamt” eller ”Hur kolesterolmyten hålls vid liv”.

Ofarligt att äta ägg
Påskägg – naturliga vitaminpiller

GLAD PÅSK

Publicerad av Kent Palmgren

Lic.Mentaltränare NLP Master ICC Coach Mindfulness practioner Hypnos practioner

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: