Neurotisk värld

FOMO

Fear of Missing Out – Skräcken för att missa det som händer. Fomo är en akronym för fear of missing out och handlar om en rädsla för att missa eller utelämnas från en upplevelse. Det kan också handla om en rädsla för att andra har det roligare än man själv just nu. FOMO är en rädsla för att bli utesluten från gruppen eller flocken. Människor som åsyftar att vi är flockdjur gömmer sin rädsla genom övertygelsen att vi är flockdjur och blir därigenom ett flockdjur med flockbeteende. Vilket leder till stagnerad personlig utveckling och ett passivt beteende. Som vi vet har alla flockdjur en ledare, detta innebär att människor som påstår att de är flockdjur är passiva följare som följer ledaren och den stora massan utan eget kreativt och utmanande tänkande.

Människan som flockdjur

Enfaldig konformitet

Människor i grupp har svag karaktär och dålig förmåga till sitt egna ledarskap, de blir hellre styrda av en ledare och följer den grå massan genom ren bekvämlighet och dålig kognitiv förmåga om sitt egna medvetande. Den konformativa enigheten (FOMO) kan leda till ödesdigra konsekvenser. I ren rädsla, mental svaghet och oförstånd att de blir manipulerade begår människor i grupp de mest ondskefulla handlingar, det blir en konformism

Helt vanliga män : reservpolisbataljon 101 och den slutliga lösningen i Polen (inbunden)

På morgonen den 13 juli 1942 gick den tyska Reservpolisbataljon 101 in i den polska byn Jozefow. Vid nattens inbrott hade de skjutit 1.500 av byns 1.800 judiska invånare – kvinnor, barn, gamla. Under de följande 16 månaderna deltog de i avrättandet av 38.000 judar och sände ytterligare 45.000 till koncentrationslägret Treblinka.

Reservpolisbataljon 101 bestod inte av tyska yrkessoldater utan av helt vanliga män som var för gamla för att kallas in till militärtjänst. De sorterade alltså inte under Wehrmacht och heller inte under Gestapo utan under ordningspolisen.

Stanford University Exprimentet

Den socialpsykologiska forskaren Philip Zimbardo in lät 24 helt vanliga friska unga män delta i ett experiment i källaren på Stanford University. 12 av dem lottades att agera fångar, de andra 12 lottades att agera fångvaktare. Planen var att genomföra ett två veckors rollspel i en realistisk omgivning. Fångarna greps av polisen i sina hem, avidentifierades och gavs varsitt nummer. Vakterna utrustades med maktsymboler som solglasögon och visselpipor. Experimentet fick avbrytas i förtid. Vakterna behandlade sina fångar så omänskligt förnedrande, fångarna gick helt upp i rollen som mindervärdiga och hunsade. 

Milgrams lydnadsexperiment

Milgramexperimentet är en serie berömda socialpsykologiska experiment. Försöken avsåg att belysa och mäta försökspersoners benägenhet att lyda en auktoritet som instruerar försökspersonen att utföra handlingar som personen normalt inte skulle vilja utföra av samvetsskäl.

Konformitets expriment

Polskfödd amerikansk psykolog, mest känd för experiment som han gjorde 1956 om grupptryckets betydelse för människors sätt att reagera i en situation där alla i gruppen utom försökspersonen är vidtalade att ha en annan, i regel felaktig, uppfattning om till exempel linjers längd, än den i gruppen som är försöksperson. För de flesta försökspersoner är det en stor psykisk påfrestning att hävda sin uppfattning och en del ger efter för grupptrycket och ger mot sin övertygelse samma svar som de övriga.

Nonkoformism

Motsatsen till konformism kallas nonkonformism och betecknar självständighet, originalitet eller excentricitet. Ett nonkonformistiskt beteende betecknar ett avvikande beteende och i vissa fall antisocialt beteende.

YOLO

You only live once.

Sociologen Slavoj Zizek: Samhället och vårt internaliserade överjag säger till oss att vi bör njuta, fånga dagen, ha en massa härligt sex, äta gott och konsumera arslet av oss. YOLO är ännu en kognitiv snedvridning, det är tillfälliga njutningar som inte ger oss långvarig tillfredsställelse, allt ska ske här och nu, vi har tappat förmågan till tålamod och kontemplation, vi har genom omedvetande och manipulation blivit duktiga konsumeter som springer runt i ett hedonistiskt ekorrhjul, vi är passiva följare och manipulerade konsumenter.

Människan i utveckling

Människans utveckling har skett genom de människor som har varit nonkonformativa, de har vägrat att följa den grå massan och bli följare, de har varit och tagit ansvar över sina egna tankar, handlingar och gått sin egen väg utan att följa ett flockbeteende. Ta den första framgångsrika människa du kommer att tänka på. följde den människan flocken (konformativ) eller gick den människan sin egen väg (nonkonformativ) Dessa människor har varit sina egna ledare och följt det som de har trott på, de följer sina egan tankar och värderingar.

Social distans

Social distans kräver mental styrka och en förmåga att kunna finna sig själv i ensamhet utan neuroser, att lida är en del av livet, ta den sociala distansen som en utmaning.

”Det är inte hur du har det det är hur du tar det” som gör skillnad, ett stabilt inre tillstånd klara av yttre påfrestningar eller ett hus med stark grund klara bättre av hårda stormar. Att leva enbart för tillfällig snabb njutning är hedonistisk och lär oss ingenting om livet. Att njuta är inte att vara lycklig, lycka i sig är inte ett mål, det är en resultat av inre glädje. För att nå ett tillstånd av inre glädje ska vi alltid ha något att sträva mot, något som driver oss till att kämpa och stå ut, ett livsmål eller en kallelse som vi kan ägna all tid åt att göra.

Kent Palmgren

Publicerad av Kent Palmgren

Lic.Mentaltränare NLP Master ICC Coach Mindfulness practioner Hypnos practioner

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: