Exponentiell utveckling av AI

Artificiell Intelligens

AI är en maskins förmåga att visa människoliknande drag, såsom resonerande, inlärning, planering och kreativitet.

AI möjliggör för tekniska system att uppfatta sin omgivning, hantera vad de uppfattar och lösa problem, med syfte att uppnå ett specifikt mål. Datorn mottar information (redan förberedd eller insamlad genom sina egna sensorer, t.ex. via en kamera), behandlar den och svarar. 

AI är den konkreta delen av den digitala intelligensen, där människan fortfarande kan kontrollera utvecklingen.

https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20200827STO85804/vad-ar-artificiell-intelligens-och-hur-anvands-det

Artificiell Generell Intelligens

Den andra typen kallas generell AI (Artificial General Intelligence, AGI), som kan hitta en lösning på en uppgift som den inte handskats med tidigare, med en förmåga på mänsklig eller övermänsklig nivå. 

Dagens strävan efter AGI bygger på att automatisera prognosanalyser – en process som brukar kallas för maskininlärning. En viktig del av maskininlärning är användningen av neurala nätverk – system där ett stort antal processorer arbetar parallellt, ordnade i skikt. Det första skiktet tar emot obearbetade data. Varje därpå följande skikt tar emot data från föregående skikt. Neurala nätverk anpassar och förändrar sig själva helt självständigt, i enlighet med inledande träning och inmatning av data, på sätt som deras utvecklare vanligtvis inte har insyn i.

Exponentiell utveckling

Utvecklingen mot AI och AGI men djupinlärande datorer går exponentiellt fort, vi har startat en process som går rasande fort och vi som individer hinner inte med i utvecklingen, genom 5G kommer utvecklingen gå fortare än vad vi hinner blinka.

Förklaring till Exponetiell

Föreställ dig att klockan är 11 och du är lägger en ärta i en bägare, ärtan kan föröka sig exponentiell en gång/minut. Dvs. klockan 11 är det en ärta, en minut senare är det två ärtor, när det har gått 2 minuter är det fyra ärtor. Ärtan fortsätter att föröka sig dubbelt hela tiden.

Klockan 12 är bägaren full med ärtor.

Nu kommer den klassiska frågan:

NÄR ÄR BÄGAREN FYLLD TILL HÄLFTEN?

Du kan få lite hjälp på vägen 😉

Endast 6% av bägaren är fylld med ärtor

Klockan 11:56 är bägaren endast 6% fylld med ärtor, fyra minuter kvar och det finns 94% utrymme kvar i bägaren.

Detta är en del av vår kognitiva bias, eller den så kallade ketchupeffekten.

Grodor fungerar på samma sätt, de märker inte en långsam värmeökning av de vatten som de befinner sig. Så de kan dö utan att reagera.

Vi märker inte en katastrof förrän det är för sent, vi ser inte att vi är närmare stupet än vad vi tror, när katastrofen sker är de för sent att agera, vi har passerat gränsen.

NU KOMMER SVARET:

Bägaren är halvfull

BÄGAREN ÄR HALVFULL 11:59!!

och vi kommer fortfarande inte att reagera eller agera.

Denna exponentiella utveckling sker inom den datoriserade utvecklingen och även inom den globala uppvärmningen av vår planet. Frågan är om vi kommer att hinna reagera och agera innan det är för sent eller har vi inte större förmåga än en groda?

Publicerad av Kent Palmgren

Lic.Mentaltränare NLP Master ICC Coach Mindfulness practioner Hypnos practioner

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: