Exponentiell utveckling av AI

Artificiell Intelligens AI är en maskins förmåga att visa människoliknande drag, såsom resonerande, inlärning, planering och kreativitet. AI möjliggör för tekniska system att uppfatta sin omgivning, hantera vad de uppfattar och lösa problem, med syfte att uppnå ett specifikt mål. Datorn mottar information (redan förberedd eller insamlad genom sina egna sensorer, t.ex. via en kamera), behandlarFortsätt läsa ”Exponentiell utveckling av AI”

Se inte genom nålsögat

”Ta alltid reda på hur det har varit – se inte genom nålsögat, du missar en hel del.” Jag hör oftast uttrycket att – ”Så har det alltid varit” och då syftar man till de senaste 10,000 åren eller tidigare, man försummar helt enkelt tiden innan vi började bruka jorden, vilket är helt missvisande, viFortsätt läsa ”Se inte genom nålsögat”

Jag har mitt egna hjärnrum

Att finna den inre känslan av harmoni och att få kontroll över mina tankar oberoende av yttre omständigheter är en färdighet som jag har lärt mig under många år av medveten kognitiv träning. Här kommer jag att beskriva hur jag finner ro och harmoni var än jag befinner mig och hur jag kan bibehålla fokusFortsätt läsa ”Jag har mitt egna hjärnrum”

Att inte ta ställning..

Att inte ta ställning till något är ett val som vi gör lika väl som att ta ställning till något. Vi behöver inte ta ställning till allt, vi är helt fria och självständiga individer men vi blir ständigt påverkade och manipulerade av vår omgivning som gör allt för att övertyga och få oss att taFortsätt läsa ”Att inte ta ställning..”