Utvalt

Helt Om

Den fattiga blir fattig för att han tänker på hur det skulle kunna vara att vara rik.

Försätter vi oss tankar och önskningar om att bli rika så talar vi subliminalt om för oss själva att vi är fattiga. Dessa tankar gör att vi ser oss som fattiga och kommer att handla precis som en fattig människa gör. Våra handlingar kommer från våra tankar

Självvärde

Att värdera sig själv högt är en klar självhjälp och för att få ett högre egenvärde och ett rikare liv måste vi värderar vi oss som rika, vilket inte betyder att vi ska agera som rika rent mentalt inte att springa runt och förköpa sig på saker, ditt egenvärde beror inte på vad du äger, det beror på vad du gör och ditt handlade.

Den rike är ingen ”gambler”

De rika spelar inte bort sina pengar eller är oaktsamma med de som de har. De vårdar det som de har och äger, de tar hand om sig själva och sin omgivning, de ser syftet med det som de gör, de har ett högre livsmål och en annan inställning till livet och de ser sig aldrig som varken fattiga eller rika, de gör det som de är bra på och fokuserar sig på att göra det bästa i alla situationer.

Utvalt

En sann vän

En sann vän är den som frågar hur det är, vad du gör och om allt är OK. En sann vän ger dig utrymme att få var den du är även om ni inte har samma uppfattning och tycker olika så blir du aldrig nedvärderad, han/hon ger dig rätt till att leva ditt liv efter dina egna värderingar och är fullt upptagen med att leva sitt eget liv.

En sann vän finns där i både med och motgångar och har ingen avundsamhet i dina framgångar utan kan känna medglädje i det du lyckas med och dina framgångar, en sann vän finns även med i dina motgångar med äkta medkänsla och inte för att må bättre av att höra att du mår dåligt, så att de kan känna sig lyckligare.

En sann vän kan ringa även när du befinner dig i en livskris, en sann vän bryr sig hjärtligen om dig och du känner att du är viktigt för han/henne.

Min filosofi om att veta vem som är en sann vän är att fråga sig själv om hur många av dina vänner skulle ärligt finnas bredvid dig i en skyttegrav? När det är väldigt skarpt läge, när döden är dig nära, hur många av dina vänner skulle vara vid din sida in i det sista?

Hur många av dina vänner är äkta och hur många är falska?
Utvalt

Se inte genom nålsögat

”Ta alltid reda på hur det har varit – se inte genom nålsögat, du missar en hel del.”

Jag hör oftast uttrycket att – ”Så har det alltid varit” och då syftar man till de senaste 10,000 åren eller tidigare, man försummar helt enkelt tiden innan vi började bruka jorden, vilket är helt missvisande, vi måste se till hela tidsperspektivet för att förstå varför vi är som vi är. Vi är från begynnelsen Jägare och Samlare, inte jordbrukare.

Vi måste se tiden från ett nytt perspektiv, från Big Bang till idag har det tagit 13,77 miljarder år, vår planet skapades för fyra miljarder år sedan.

Det tog runt 10 miljarder år innan det började skapas liv pågår planet. För 4,6 miljarder år sedan skapades vår planet, 1 miljard år senare började det uppstå liv. Det tog ytterligare 4 miljarder år innan den första människan började gå på vår planet, våra förfäder som var jägare och samlare. De ägde inget och som jägare gick de flera mil per dag, de flyttade ofta och hade ingen kärnfamilj. De levde mer i nuet.

För ca. 10,000 år sedan började människan bruka jorden och odla och då blev vi slavar under vetet, vi började bosätta oss och satte upp gränser, det är där det mänskliga förfallet börjar, människan har under sin tid på planeten varit den mest grymmaste, brutalaste och destruktivaste organismen som existerat på planeten, mycket värre än ett COVID virus.

Industrialiseringen inleddes i England i slutet av 1700-talet och innebar en förflyttning av arbetstillfällen och människor från jordbruk på landsbygden till städernas industrier.

Samlare och jägare

För ungefär 3 miljoner år sedan när människan som art började gå på planeten så började hon att jag och leva med naturen och vad den gav, våra kroppar har anpassats till ett helt annat liv till vad vi lever idag, mycket av vår föda är helt artfrämmande för oss människor och en del föda är direkt skadligt. Vi är inte anpassade till att leva det liv som vi gör. Något gick fel, vi kom in på fel kostvanor när jordbruket började och när vi började hålla oss med tamboskap. Vi har blivit slavar under ett industrisamhälle som bara har till uppgift för tillväxt, vi lever över våra tillgångar, har försatt oss i skulder och lever som löneslavar i ett hedonistiskt ekkorhjul.

Lev väl

Det är på tiden att vi börjar leva igen, vi har det vi behöver och behöver inget mer, det viktigaste är mänsklig kontakt mellan människor, gå ut och möt varandra och lev mer jordnära, mindre ägodelar, dela med dig av det du har, vi kommer ändå aldrig att kunna ta med oss något när vi dör.

Ta alltid reda på hur det har varit – se inte genom nålsögat, du missar en hel del.

Utvalt

STANNA UPP

Att ständigt vara på språng mot något annat gör att vi inte hinner vara närvarande där vi är. Rusar vi runt och ska hinna med alla projekt skapas det bara ett kaos, vi kan bara vara på ett ställe åt gången, vi är inte klonade ännu.

Vi skapar endast stress när vi rusar runt och vill vara effektiva genom att ”multi-taska” , det är bara en illusion av att vi är effektiva och att det går fortare, det enda som går fortare är tiden till mot vår egen död, vi stressar ihjäl oss för att hinna med olika saker.

Finn ro i det du gör för stunden och var totalt närvarande i det du har för händerna för tillfället, var där du är annars missar du att finna dig i stunden du är i för tillfället, allt tar sin tid och det går inte fortare om vi ständigt släpper fokus på det närvarande. Det finns bara en tid, ta tillvara på den tiden och var till 100% närvarande med dina medmänniskor, det du gör och dina tankar.

Stanna upp dina tankar

 • För vem ska du stressa dig igenom livet för?
 • Vad är det viktigaste du ska göra?
 • Vem är det som pushar dig att stressa runt?

Modet med det egna mötet

Att stanna upp och ta det lite lugnare kan skapa panik hos de flesta, vi har blivit så upptagna med att vara att vi har tappat bort vilka vi egentligen är. Vi ser på andra och jämför oss ständigt mot andras standard, vi strävar efter att få uppmärksamhet och andras bekräftelser, när vi egentligen ska skapa en egen inte bekräftelse på att vi duger precis som vi är. Det som blir mentalt jobbigt är att möta sig själv och börja inse att de enda ideal vi behöver uppfylla är våra egna inre ideal. oavsett vad omvärlden tycker eller vad vi tror vi måste uppfylla för att tillfredsställa något som inte existerar.

Vårt inre EGO

Det finns mycket inom oss som pockar på vår uppmärksamhet, vårt inre ego av att tillfredsställa oss själva med allehanda tillfälliga ”njutningar” är bara ett sätt att mata och ge näring åt vårt inre ego. Vi är inte och blir inte bättre än vad vi gör i handlingar, vårt inre ego skriker till oss att uppfylla saker som egentligen är ganska så obetydliga. Genom vår ansträngning av att må bra och att få tillfredställelse så kommer vi in i ett hedonistiskt ekorrhjul, snabba lösningar på problem som egentligen inte löser de grundläggande orsakerna till problemet.

Stanna upp, ta allt med ro, var den du är, var totalt närvarande i det du gör och med dem du är med, var med i livet, var inte någon annanstans, du kan bara vara på ett enda ställe, passa på att vara där och bli medveten om att varje tillfälle finns för att lära dig något nytt, se dig omkring, lyssna till människor, släpp ditt inre ego till att hävda dig mot andra, låt alla få vara precis som de är.

Välj att leva NU och idag, ta en dag i taget, gör det viktigaste först.

Kent Palmgren

Utvalt

Ge upp…

Ge upp ditt kontrollbehov

Allt är precis som det ska vara. Ändra på det du kan, går därifrån eller acceptera det som är. Det kan vara väldigt befriande att ge upp sitt kontrollbehov då man försöker styra och ställa över allt som händer en. Ibland fastnar vi i att vilja förändra andra eller att säkra en trygghet genom scheman, rutiner och genom att skapa en förutsägbarhet i vår omgivning. Självklart kan det också vara bra, men ett kontrollbehov kan också göra oss oflexibla, stela och oroliga när saker, händelser och människor inte beter sig så som vi tänkt oss. Öva på att tillåta allt och alla att vara precis som de är.

Sinnesrobönen

”Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.”


Ge upp behovet av att ha rätt

Visst är det lätt att fastna i att vilja ha rätt? Det kan kännas outhärdligt svårt att ge upp när man vet att ”man har rätt i sak”. Ibland inser vi inte ens hur mycket lidande det orsakar oss. Fråga dig själv: Vad är viktigast för mig, att ha rätt eller att främja harmoniska relationer? Arr våga varva ner är en ny samhällstrend, som ger oss den tid som vi behöver för eftertanke. Den som alltid hävdar att han har rätt grundar det på en inre osäkerhet, i sanning finns det inga sanningar, det mesta är bara teorier.


Ge upp vanan att kritisera – både dig själv och andra

Det börjar ofta med goda, omtänksamma avsikter: vi vill motivera, inspirera eller hjälpa oss själva eller andra att bli bättre, göra bättre, eller få någonting bättre. Men det riskerar att snabbt gå utför och istället att försämra vårt välbefinnande. Istället för att fokusera på vad som är fel, tänk mer på vad som faktiskt går bra, vad som fungerar och vilka uppmuntrande ord du skulle kunna uttrycka. Vi som människor har får en gen som gör att vi söker det som är fel, och det som kan vara skadligt för vår överlevnad, det där av den anledning som nyheter oftast är fokuserade på olyckor och negativa händelser, vi fastnar i dem och de säljer väldigt bra.


Ge upp behovet att andra ska förstå dig

Det här kan vara klurigt… Ibland ödslar vi massor med tid och energi på att försöka få andra att se saker ur vårt perspektiv. Frid, lugn och harmoni är i slutändan din egen sak att skapa: det viktigaste är att du förstår dig själv. Ingen av oss är någon tankeläsare, vi kan aldrig förutse hur någon annan tänker. Det bästa för att inte bli missförstådd är rak tydlig och ärlig kommunikation, så slipper vi en massa drama om att ingen förstår oss och att vi blir till offer för en massa missförstånd.


Ge upp din önskan att vara omtyckt

Att försöka vara något som du tror att andra människor kommer att gilla är ett säkert recept för olycka. De flesta människor uppskattar ändå äkthet och genuinitet. Joseph Campbell, professor i mytologi och litteratur, sade ”En livstids privilegium är att vara den du är”. I det ögonblick du slutar försöka, tar bort alla dina masker, attityder och roller och att du istället accepterar och omfamnar ditt verkliga jag – då kommer människor mer automatiskt och ansträngningslöst dras till dig.


Ge upp ditt motstånd till förändring

Förändring är ofta inte bara bra, det är också oundvikligt. Att motsätta sig förändring skapar lidande. Förändring kan hjälpa dig och öppna upp för förbättringar i ditt liv. Istället för att motsätta dig förändringar – acceptera dem. Du kan byta ut ordet förändring till ordet utveckling, så skapar det inte så mycket inre motstånd, alla vill vi utvecklas men inte förändras.

Ge upp försöken att vara till lags

Många människor lever ett liv som inte är deras eget – de gör istället det som deras föräldrar, vänner, lärare eller deras barn tycker är bäst för dem. De har slutat att lyssna på sin inre röst och är så upptagna med att tillfredsställa och glädja alla andra att de till sist förlorar sig själva. Gör det till en vana att kolla av med dig själv först. Låt inte andra människors åsikter distrahera dig från den väg som är rätt för dig. Gör det som är rätt för dig, lev ditt liv efter dina drömmar och framtidsplaner, tillåt dig själv att vara förare på din egen livs resa.


Ge upp det förflutna

Om ditt förflutna var bättre än nuet är det naturligtvis en utmaning att släppa taget om det. Ja, det kan vara skrämmande, men nuet är det enda vi verkligen har. För att släppa taget om det förflutna, behöver du sluta upprepa hur livet brukade vara. Ta ett djärvt steg nu i detta ögonblick. Om du inte gillar nuet, försök att se vilka vanor, tankar och beteenden du successivt kan börja implementera i din vardag för att på sikt förändra ditt liv till det bättre. Alla har vu ryggsäckar som vi bär på och bördan kan bli väldigt tung om vi inte frekvent gör oss av med mycket at det som vi går och bär på. Det som är gjort är gjort och går inte att ändra, acceptera, förlåt och gå vidare. Släpp dina bördor och livet blir så mycket lättare.


Ge upp viljan att bli bekräftad

Vi jagar efter kärlek, godkännande och uppskattning eftersom vi tror att dessa erkännanden kommer att få oss att känna oss lyckligare, mer älskade och mer tillfreds. Men jakten på bekräftelse orsakar ofta både stress och lidande. Ju mer du ger upp ditt behov av att vara speciell, erkänd och uppskattad, desto mer kommer du kunna slappna av för att fyllas av din inre glädje. Att ständigt söka bekräftelse är som katten som jagar sin svans, när den sätter sig ner kan den lugnt lägga upp svansen, den finns alltid med. Var nöjd med den du är sluta att jämföra dig med andra. gör ditt bästa efter din egen förmåga.


Ge upp behovet av att ständigt vara sysselsatt

Vi distraherar oss ständigt. Mobiltelefonen gör oss avskärmade från NU, det enda verkliga som existerar, varje gång du sitter med mobilen är du inte Härvarande du är Därvarande, du är någon annanstans och borta från det som sker NU. Oavsett om vi zappar på TV’n, småäter eller surfar på nätet, så distraherar vi oss för att skapa en tillfällig lättnad. När vi slutar fylla tomrummet möter vi ansikte mot ansikte det som pågår i vårt inre, vilket är obekvämt och obehagligt, vi börjar tänka, en ovanlig känsla uppkommer. Och även om det kan kännas smärtsamt, så är ett stillat sinne verkligen en möjlighet att skapa det utrymme som behövs för att vi ska kunna förstå våra dolda inre smärtor. I stillhet kan vi ta smarta och väl genomtänkta beslut för en varaktig utveckling v oss själva till att bli mer tillfreds med livet, öka vårt välmående, välbefinnande, bli friskare och mer hälsosamma.

Utvalt

Sinnesro

Här hade jag rejält svårt med en bra rubrik, det handlar om sinnesro, att komma i det tillståndet när vi är i total harmoni och känner oss kongruenta med oss själva. Många av oss letar efter den ultimata känslan av lugn i kropp och själ, det leder oftast till att vi anstränger oss till att finna den känslan, när kropp och sinne kommer i ett skönt avspänt tillstånd, även när omgivningen är totalt kaotisk.

Kaos

Galax i universum

Kaos har sitt ursprung från grekiskan och betyder rymd, en missuppfattning, vårt universum är inte i oordning, allt sker och allt har ett syfte. Vårt universum har ungefär lika många galaxer som vi människor ha neuroner i vår hjärna. Vår hjärna har neuronen och ett nät av sammankopplingar (synapser) det sker ett ständigt informationsflöde i vår hjärna och kopplingarna ökar i det område som blir belastat.

Inte av denna värld: forskare har skapat en artificiell hjärna gjorda av silver och tvingade honom att lära sig | AllNews

För att finna sinnesro och lugn i vår hjärna behöver vi stanna av våra tankar, att ta kontrollen över vår hjärna, när vi kan ta kontrollen över tankarna kan vi även ta kontroll över våra känslor och lära oss att agera istället för att reagera. Att ta kontrollen över hjärnan går inte med vilja, vi kan inte försöka tvinga hjärnan att gå ner i varv, det är kontraproduktivt. Vår hjärna förbrukar 25% av vår energi, det tär på krafterna att tänka.

Hjärnkaos hos mig som beroende – Sandra en sockersyster

Det vi behöver göra är att släppa allt vi gör, sätta oss ner och bara vara i NU, det enda som existerar är NU, när vi sätter oss ner kommer vår hjärna att att pocka på uppmärksamhet och på saker vi bara ”måste” göra, här handlar det bara om att acceptera hjärnan den behöver något att fokusera på – se på rosen nedan.

Rosor | Trädgårdsväxter.com

Andas djupt och andas med näsan, fokusera på andningen och på rosen. Låt dina tankar komma och gå utan att värdera eller reagera, låt dem bara vara. Säg till dig själv. ”Jag undrar vilken tanke som kommer att komma fram nu” Tänk dig att du är som en katt som ligger och tittar på ett hål i väggen och väntar på en mus. Tillåt dina tankar vara musen.

Vad hände med dina tankar när du fokuserade på rosen och din andning och samtidigt ignorerade dina tankar?

Satori

I Japan finns det ett ord för det som du precis upplevde Satori, vilket är ett begrepp inom zenbuddhism. Satori är det japanska ordet för bodhi, ”upplysning” och är nära besläktat med Kenshō, ”insikt”.

Satori: Satori Zen Meditation Music Therapy, White Noise, Nature Sounds Relaxation, Satory Sound Therapy and Healing Meditation Nature Music by Satori Meditation on Amazon Music - Amazon.co.uk

Insikt är ett bra ord, insikt betyder att se inåt, att se inåt i sig själv och finna sin inre stillhet och trygghet, när vi upplever Satori är vi helt upptagna i NU och har inga tankar om perfektum eller futurum, vi är i NU där allt sker och då finns inga problem, vi har funnit vårt inre tillstånd för total harmoni.

Vår oro ligger aldrig i NU det ligger i futurum, i framtiden, det som kan komma att hända. Det som varit kan också skapa ånger och oro, men det existerar aldrig i pressen NU, det har redan varit och går inte att ändra.

Hem | Tidningen Nu

Nu är det enda som existerar, det är där vårt liv pågår, fokusera på din andning, rosen och acceptera dina tankar, låt dina tankar bara vara, så kommer dina tankar att låta dig bara vara i NU och i Satori.

Besök gärna http://www.mentalstark.nu

Utvalt

Panikångest

Min berättelse

Hösten 2009, livet flöt på och jag var helt uppslukad i mitt arbete som Training Manager, visst hade det varit tuffa år tidigare men jag hade envist kört på. Min inställning till livet var positivt och jag kände att jag hade kontroll – trodde jag.
Jag hade nått dit jag ville, som TM för utbildningen hade jag stort mandat till att få utbildningen så bra som möjligt, min intention var att varje elev som kom från utbildningen skulle ha både kunskap, kompetens och vara anställningsbara.

Jag kom hem sent dem dagen – en snabbdusch och snabbt dra vidare för att hålla en föreläsning på Uppsala Konsert och Kongress i Uppsala om utbildningar,  jag kände mig oövervinnerlig, starkt engagerad och passionerad, hade ett tufft arbetstempo och märkte inte själv att jag körde i full fart mot katastrofen.

Då hände det …. efter att jag duschat kom det obehagliga, alla portar i hjärnan öppnade sig och jag föll ihop och hamnade i fosterställning och låg som en räka på vardagsrumsgolvet.
Ångestattacken som kom var oannonserad och obarmhärtig.
Om ni har hört Gessle sjunga ”här kommer alla känslorna på en och samma gång”, så kan ni få en känsla av vad som hände, allt blev ett enda kaos i min hjärna, inget fungerade, jag blev ett kolli….liggande på golvet och var totalt hjälplös.

Händelsen blev inledningen till vad som skedde därefter, det obehagliga var att JAG!!  Som var odödlig, stark och osårbar hade drabbats av psykisk ohälsa, jag som var så oövervinnerlig  hade blivit ett hjälplöst offer.

Bildresultat fr kaos i hjrnan

Min hjärna slutade att fungera, jag fick akuta panikångestattacker.

Jag lyckades mot alla odds ta mig iväg för att hålla min föreläsning, men blev vänligt hemskickad av en kollega till mig såg mitt tillstånd. Jag irrade omkring på Uppsala konsert och kongress som en yr höna och var helt ofokuserad och visste knappt var jag var och än mindre vad jag skulle göra.

När jag senare skulle få behandling fick jag frekvent gå till en anlitad beteendevetare, tyvärr var det inget jag fick hjälp av, efter tredje eller fjärde gången kände jag att det var helt fel, det fungerade inte, vi satt mest och småpratade, så jag slutade med den ”hjälpen”, jag blev sämre av samtalen eftersom de hela tiden fokuserade på det som var dåligt. Jag kände att något var fel med behandlingen och vet nu med erfarenhet att den var för mycket inriktad på problemet och fokuserad på det som var dåligt, jag ville bli bättre, inte sämre.

CA2B13AE-EA49-4274-A664-8BE4E7BC26C2_1_201_ajpeg

IT‘s POSSIBLE

Under mitt tidigare liv, vid yngre år hade jag läst och varit intresserad av IMT – Integrerad Mental Träning och med hjälp av denna tidigare erfarenhet tog jag kontakt med Skandinaviska Ledarhögskolan och började jag studera PUMT – Personlig Utveckling och Mental Träning och även PTL – Person Team och Ledarskap, vilket ledde till att jag 2011 kunde examinera mig och bli Licensierad Mental Tränare.

Utbildningen tog mig från att vara en typ A person med psykisk ohälsa till att bli en en typ B person med enormt god välhälsa och med full kontroll över mina tankar och mina beteenden. Jag är evigt tacksam över att det finns så bra hjälp att få.
Jag fick och har fortfarande kontrollen över mitt liv, tack vare L-E Uneståhl och SLH.

logo-uepng

Genom min personlig erfarenhet av psykisk ohälsa och med den kunskap och kompetens jag besitter efter år av träning och utbildning känner jag mitt ansvar till att hjälpa så många som möjligt som har drabbats av psykisk ohälsa, det går att bli bra och det går att bli bättre än bra, det handlar mycket om att sätta gränser och att bli sin bästa vän, ta hand om sig på bästa möjliga sätt.

86637285-pWG7Xjpg

Jag har därför arbetat fram ett RTP – Resilience Training Program där man genom omstrukturering och träning skapar om sig själv till en bättre version, med ökad självkänsla, ökat självförtroende och med en starkare själ. Det spelar ingen roll hur mycket utbildning du har om du inte omsätter och tillämpar den i det dagliga livet. För att gå vidare från Kunskap till Kompetens används ”PÖTT-principen”, det vill säga: Praktik – Övning – Tillämpning och Träning. Man för över kunskapen (att veta) till kompetens (hur man klarar livet) genom att praktisera, öva, tillämpa och träna, det tar sin tid och kräver att man tar sitt egenansvar och för att bli bättre.

Motivation kommer genom att man VILL något inte att man MÅSTE, livsförändringar kommer genom att man vill ha en förändring. Våra liv är ett ”gör det själv” projekt, det är vi själva som ska styra oss dit vi vill komma, därför är det viktigt med MÅL och att veta vilken kurs man ska ta för att ta sig till sina mål. Att sätta mål som är engagerande passionerade gör att vi skapar en inre motivation, det i samband med mentalträningen som ger oss kontroll över våra tankar, förmågor och begränsningar.

Genom en mening med livet och Eudaimoniskt välbefinnande minskar vi inflammationer i vår kropp och mår betydligt bättre.

Bli den du är ämnad att vara – tillåt inget annat, om du inte tar kontrollen över ditt liv kommer någon annan att göra det.Ha ett behagligt liv och ta hand om dig själv först, när du har din egenkontroll, hjälp andra.

Utvalt

Summan av delarna….

Allt om LCHF – din guide till ökat välmående | Allt om LCHF
Avslappnat tillstånd

Holism

Helheten är större än summan av delarna och att ingenting kan beskrivas enskilt utan kontext. Ni som läser detta förutsätter jag att ni är människor och vi är mer lika än vad vi tror. Vad jag har upptäckt så har de flesta av oss en kropp och en knopp och jag har ännu inte upptäck någon människa där de är separerade, vi är en helhet och samtliga system i kroppen har påverkan på varandra. Allt vi gör och vår omgivning påverkar oss både medvetet och omedvetet, även det som vi äter har påverkan på både kropp och knopp. 

Även inom alternativmedicin och psykosomatiska hälsobegrepp utgör holism en grund för friskvård och sjukdomsförståelse baserad på obalanstillstånd hos individen som kropp–känsla–tanke–själ i ett helhetssystem. En holistisk människosyn innebär att alla våra delar, fysiska, mentala/emotionella och själsliga är lika viktiga för att uppnå balans, hälsa och inre frid.

Kost och Näring

Du blir vad du äter. Det vi äter har en direkt påverkan på hur vi mår och vad vi blir, mycket av det som vi äter är artfrämmande för oss människor och det finns även saker som vi äter som är direkt skadliga för oss, vår metabola system är inte konstruerat för den kost som finns lättillgängligt i dagens samhälle. Kosten påverkar även vår HPA axel, magen har direktkontakt med vår hjärna.

Holistik

Tarmen är människans andra hjärna

Hjärnan kommunicerar med mikroberna i tarmen via en koppling mellan tarmen och hjärnan genom ”gut-brain axis”. Denna dubbelriktade förbindelse skapas genom neurologiska och hormonella kopplingar: Vagusnerven går mellan hjärnan och tarmen och förmedlar i huvudsak information från tarmen till hjärnan. Den hormonella kopplingen i sin tur fungerar längs hypotalamus-hypofys-binjure-axeln (HPA, hypothalamic-pituitary-adrenal axis). HPA-axeln är ett viktigt nerv- och hormonsystem som reglerar stressreaktioner.

”Känslan” i tarmen påverkar även sinnesstämningen.

Enligt undersökningar verkar det som att fettmängden och kvaliteten i kosten också påverkar tarmbakterierna, vilket i sin tur kan ha direkta eller indirekta effekter i människokroppen. Det bedrivs för närvarande mycket forskning om hur mikroberna i tarmen påverkar hälsan och även hjärnan, och förståelsen för denna koppling ökar hela tiden. Effekter som kosten har på människokroppen förmedlas via mikroberna i tarmen.

Stressfaktorer

 • Stress, rädsla, oro och aggressivitet – det frisätter mycket fria radikaler, som är oxidanter mot våra celler och då går det åt mera näring och antioxidanter för att reparera cellerna
 • Mediciner, kemikalier och andra föroreningar som vi utsätts för dagligen 
 • Alkohol och tobaksprodukter
 • Socker, godis, snacks, läsk, bullar, kakor, processad mat 
 • Stillasittande och överträning
 • Skärmtid och uppkoppling – hänger ihop med stillasittande men även det fakto att vi får för mycket strålning från våra apparater
 • Nyheternas dödsrapporter – hänger ihop med punkt 1 här 

Hjärnan

Är ett mycket komplex massa, den väger bara ca. 2% av vår kroppsvikt men kräver 20-25% av vår energi för att kunna fungera. Det som skiljer människan från andra djur är vårt utvecklade prefrontala cortex, det som finns precis bakom pannbenet, det är där vi har ”det sunda förnuftet”. När vi utför lite mer komplexa tankar använder vi den delen av vår hjärna. Mer fakta om hjärnan, den består av några miljarder neuroner, hjärnceller som är förbundna mellan varandra av utgående signalbanor Axoner och mottagardelar Dendriter. Mellan neuronkopplingarna finns det ett litet mellanrum våra Synapser. Vår hjärna har betydligt mer och fler delar och är väldigt komplex, den är även formbar, så kallad plasticitet, vilket innebär att den utvecklar sig på det som vi fokuserar oss på och mot. Därför är det viktigt att se till att de delar i hjärnan som skapar välmående ofta får stimuli för att skapa fler kopplingar – synapser, så vi lättare kan uppfatta det som ger oss välbehag.

Signalsubstanser

GABA

GABA är en av de viktigaste, lugnande signalsubstanserna i nervsystemet. Störningar i GABA-systemet kan kopplas till depression, oro och olika tarmsjukdomar. Gammaaminosmörsyra är den vanligaste hämmande signalsubstansen i centrala nervsystemet.

MÅ BRA HORMONER

Dopamin

Ger oss vingar, det är dopamin som ger oss motivation till att göra saker, dopamin är starkt beroendeframkallande, det ger oss ”kickar” av välmående, nackdelen med att ständigt få dessa dopaminkickar ger en immunitet, vilket innebär att vi kräver mer och mer för att få dessa kickar, ett ämne som ger extra stora dopaminkickar är socker, därav så får vi sockersug. Något som också ger dopaminkickar är förväntningar och när vi får ”likes” på Facebook. Spelande och droger ger oss dopaminkickar, de som är starkt beroende av sin mobiltelefon får därför stark abstinens om deras mobiltelefon försvinner eller om de blir avklippta från det som ger dessa dopaminkickar. Vi behöver alla dopamin detoxa ibland för att uppskatta alla de små saker som omger oss.

Serotonin

Serotonin är en så kallad neurotransmittor. En signalsubstans i hjärnans nervsystem, som är viktig för att vi ska känna väl­befinnade och god självkänsla.Personer med social fobi lider av ångest i sociala sammanhang vilket kan medföra stora problem i relationer, kompisumgänge och i arbetslivet. Den här studien visar att de drabbade kan ha en obalans mellan serotonin- och dopamintransportörerna i amygdala och andra hjärnområden som är viktiga för rädsla, motivation och socialt beteende. Serotonin utnyttjas i flera olika distinkta system i människokroppen. Bland annat är serotonin både vanlig och viktig i hjärnan och mag-tarmkanalen, men har även uppgifter i blodcirkulationen där den bland annat har förmågan att aggregera trombocyter vid sårläkning. Av allt serotonin i kroppen finns 90 % i mag-tarmsystemet. 

Endorfiner

Kroppens eget endokrina morfin, ett signalsubstans som tar bort smärta och ger euforiska känslor i kroppen, som i sin tur ger mer dopamin. Löpare som springer långt, minst 45 min kan komma in i något som kallas ”ruiners high”, de blir helt enkelt drogade av det morfin kroppen skapar och av dopamin.

Oxytocin

Oxytocin är substansen som kan minska rädsla, aggressivitet, stress, ångest, depression och smärta, är avslappnande och stärker dina relationer. Har du nära relationer och kroppskontakt ökar oxytocinnivåerna, vilket är en läkande effekt och även lugnande, oxytocinet på verkar GABA, vi mår bra av fysisk kontakt med andra människor eller husdjur. Våra celler mår helt enkelt bra av fysisk närhet.

Adrenalin / Noradrenalin

Adrenalin är ett hormon som produceras och frisläpps från binjuremärgen och som utsöndras vid rädsla, stress och ansträngning. Andra hormoner som utsöndras vid stress är kortisol och noradrenalin. Noradrenalin bildas precis som adrenalin i binjuremärgen och är en första stadie till adrenalin. Hormonet kortisol bildas i binjurebarken.

När vi hamnar i en stressituation utsöndras dessa stresshormoner och gör så att vår kropp förbereds på att kämpa eller fly genom att:

 • Öka pulsen
 • Höja blodtrycket
 • Höja blodsockret
 • Vidga luftrören
 • Förstora pupillerna

Allt detta för att vi ska klara oss ur den farliga eller påfrestande situation vi har hamnat i.

Stress under en lång period

Vårt sympatiska nervsystem som reglerar stresshormonerna adrenalin, noradrenalin och kortisol kan inte känna skillnad på verkliga hot så som ett farligt djur eller om hotet exempelvis är ekonomiska problem. Därför utsöndras dessa hormoner i vår kropp även när vi exempelvis stressar i livet eller när vi är oroliga för något i framtiden.

När vi hela tiden har en hög nivå av stresshormoner i blodet så ger detta flera negativa effekter, både på vår kropp och vårt psyke.

Bland annat kan långvarig stress leda till sömnsvårigheter, ångest, depression, irritation, aggression, bukfetma, övervikt, åderförfettning, hjärt- och kärlsjukdomar, matsmältningsbesvär, diabetes och infektioner. Stress gör det också svårare för oss att få barn eftersom kroppen lägger fortplantningsförmågan på viloläge när kroppen tror att vi är i en livsfarlig situation.

Kortisol

Kortisol är ett hormon som även kallas för ”stresshormon” som produceras av binjurarna och har en mängd olika funktioner där det i akuta stress-situationer kan kortisol hjälpa dig att prestera bättre, både fysiskt och mentalt, men på lång sikt är höga nivåer skadligt. Det reglerar kortisol kroppens omsättning av socker, fett och protein i kroppen. Kortisolet hämmar dessutom inflammationer. 

Cannabinoider

En annan substans som ökar efter konditionsträning är endocannabinoider, även de med smärtstillande effekt, liksom endorfinerna. Andra ämnen som bidrar till känslan av välbefinnandet är signalsubstanserna serotonin och dopamin. Ett relativt nytt fokus inom hjärnforskningen är BDNF (brain-derived neurotrophic factor), ett ämne som skyddar hjärnceller och tycks öka efter träning.

Träning och rörelse

Vid till träning, beröring, intag av droger och alkohol ökar utsläpp av endorfiner som sätter sig på opioida receptorer, vilket påverkar ökning eller minskning av dopaminutsläpp i hjärnan. En ökad mängd dopamin i hjärnan aktiverar belöningssystemet. En mängd olika beroenden kan uppstå på grund av den positiva effekt dessa neurotransmittorer orsakar. När man inte längre kan uppnå de positiva känslorna på egen hand kan man som beroende ta till en del substanser som är svåra att vänja sig av med.

Sömn avslappning, meditation

Vi behöver alla vår återhämtning, vila är lika viktig som träning och rörelse, all träning är nedbrytande katabolt och vilande är anabolt, det är när vi vilar sover och mediterar som vi återhämtar oss både mentalt och fysiskt. Genom forskning gardet visat sig att vi alla behöver ca. 8 tim sömn/natt för att vår hjärna ska får de bästa förutsättningarna till återhämtning och utveckling. Kroppen, våra muskler och organ behöver även de vila, det är mycket som sker vår kropp och i vår hjärna under den tid som vi sover.

Stress och Resiliens

Stress är inte bara av ondo, vi behöver stress för att utvecklas och överleva, det som vi ska undvika är långvarig stress, den bryter ner oss både fysiskt och mentalt. Resiliens är att vara som en gummisnodd, för att klara av påfrestningar behöver vi kontinuerligt lägga in pass av vila och återhämtning, då kommer meditation in som en bra form av återhämtning. För att kunna hålla ett bra fokus på det som vi gör måste vi vila emellanåt, en bra regel vid arbete är 45 minuter jobb 15 minuters vila (meditation). Meditationen har visat sig utveckla vissa delar av vår hjärna positivt. Se min sida Mentalträning

Sociala relationer

Sociala relationer är något som behövs för ett långt och lyckligt liv, det innebär att vi har en vänkrets, familj eller någon några som vi har bra relationer till, mängden är inte det viktigaste. På ön Okinawa i Japan finn en av de grupper som lever ett gott och långt liv, det har visat sig att de har bra sociala relationer, äter sig 80% mätta, utesluter socker, motionerar regelbundet och uppskattar det som de har omkring sig, de har ett syfte med sina liv. Balans i livet, sociala relationer ska byggas av tillit inte behov och kontroll.

Källor:

 • 1. The runner’s high: opioidergic mechanisms in the human brain. Boecker H, Sprenger T, Spilker ME, Henriksen G, Koppenhoefer M, Wagner KJ, Valet M, Berthele A, Tolle TR. Cereb Cortex. 2008 Nov;18(11):2523-31. doi: 10.1093/cercor/bhn013. Epub 2008 Feb 21. PMID: 18296435
 • 2. Interface Focus. 2014 Oct 6;4(5):20140040. doi: 10.1098/rsfs.2014.0040. Biological mechanisms underlying the role of physical fitness in health and resilience. Silverman MN1, Deuster PA1.
 • 3. Intense exercise increases circulating endocannabinoid and BDNF levels in humans–possible implications for reward and depression. Heyman E, Gamelin FX, Goekint M, Piscitelli F, Roelands B, Leclair E, Di Marzo V, Meeusen R. Psychoneuroendocrinology. 2012 Jun;37(6):844-51. doi: 10.1016/j.psyneuen.2011.09.017. Epub 2011 Oct 24. PMID: 22029953
Utvalt

Bättre än igår

Ett steg i taget

Steg 1

Att göra det som är viktigt

Våra beslut påverkas av mer än vad vi tror….

Vi har ofta lätt för att prokrastinera, uppskjutarbeteende innebär vanemässig och kontraproduktiv senareläggning, förhalning eller undvikande av planerade handlingar, beslut och arbetsuppgifter, trots vetskap om att det kan leda till negativa konsekvenser.

Våra beslut påverkas av två principer belöning eller bestraffning, tar vi inte medvetet kontroll över våra tankar kommer våra tankar att ta kontrollen över oss, vissa människor påstår att de har svårt för att fokusera på uppgifter som kräver energi. Inget är svårt om vi inte intalar oss att det är det.

Prokrastinering är en flykt från det som kräver mer tankeenergi, vår hjärna är en energiförbrukare, av all energi du får i dig så snor hjärnan åt sig 25%, och sen har vi vår hjärna en förmåga att leda oss mot njutning, eller dopaminkickar, vi vill må bra och då gör vi det som är minst ansträngande och ger belöning, att det sedan straffar sig i längden skapar vi argument mot.

Det som är lätt för oss att göra kräver mindre tankar och mindre energi, vår hjärna är innesluten i ett kranium och får inputs från våra sinnen, syn, hörsel, lukt, smak och känsel. Hjärnan väger ca.1 -1,5 kg och består av miljarder av neuroner och gliaceller. Vår hjärna är väldigt komplex, vårt neurosystem skickar information fram och tillbaka med en hastighet av 0,5 -120 meter/sekund, men vår hjärna kan endast behandla mellan 5-7 signaler av alla de miljoner signaler som kommer in från våra sinnen varje sekund, vi missar väldigt mycket information.

Dopamin är vår drog som får oss att göra saker, den är starkt beroendeframkallande och ger oss tillfredsställelse, vi får vår belöning av dopamin av två grundläggande principer, den ena är om vi gör något som vi tycker om och den andra är om vi har lyckats fly från något som skrämmer oss och som vi är rädda för. Har vi kommit helskinnade ur något hemskt känner vi lättnad och dopaminet har sin effekt.

Vi har ca.2 miljoner/inputs från våra sinnen varje sekund.

Subliminalt gör vår hjärna ett val, vi är inte medvetna om att det är signalsubstanser som påverkar våra beslut, har vi något i närheten som ger oss mycket dopamin så väljer vi det, oavsett om vi har andra viktigare saker att göra, forskning har sett att de som kan styra belöningen (dopaminet) har större chans att klara sig bättre i livet. Tyvärr så är det så att när vi ständigt har dopaminpåslag så kommer vi att kräva mer dopamin, vi har blivit dopaminberoende, samma beroende som drogmissbruk.

Vi väljer att göra det som ger oss mycket dopamin

Som ni alla känner så är det mer lockande med tårta än att läsa en en bok som är utvecklande för hjärnan, tårtan är absolut inte utvecklande, snarare tvärtom, om vi vet vad socker och snabba kolhydrater gör med vår hjärna, men ändå väljer vi oftast tårtbiten, den innehåller rätt ingredienser för att kicka igång vårt dopamin, Fett + Socker, snabb och energifattig energi som skapar ett merbegär.

När det gäller dopamin så triggas det av mat, socker ger oss rejält mycket med dopamin.
Droger, Spel, Idrott, MOBILTELEFON och DATORN ger oss dopamin

Medvetenhet om dopaminets påverkan kan göra att vi kan bestämma oss för att göra det som är viktigt först och sluta med prokrastinering, vi har förmågan att kunna omstrukturera vår hjärna efter hur vi vill ha det, det är vår hjärna som leder oss till handlingar, därför är det viktigt att programmera den så att du gör de handlingar som du vill göra, omständigheter och ursäkter är bara den svages flykt från sig själv.

Vi har ständigt dopaminpåverkande saker omkring oss

Att sluta med det som ger oss belöning gör att vi känner oss deprimerade och nere, vi får inte längre de vanliga dopaminkickarna och snabba belöningar, misströsten icke det är övergående. Om du lär dig att vara tacksam över det lilla kommer du aldrig att kräva det stora, du kliver ut det berömda ekorrhjulet och kommer att känna mer frihet över det som du har och du börjar uppskatta de små sakerna i livet.

Att få för mycket dopamin leder oss till en säker död och även om vi får för lite dopamin -lagom är alltid perfekt.

Att säga NEJ till något betyder att du kan säga JA till något annat, som kommer att göra att du mår mycket bättre och som skapar en bättre framtid. Ett ha ett prediktivt tänkande och bra framtidsvisioner gör att vi kan styra oss mot det som vi önskar. Vi behöver bara byta dåliga vanor mot nya bättre vanor och hålla ut, träning och envishet har alltid lyckats, sluta aldrig när du en gång börjat.

Vi behöver säga NEJ till vissa saker och JA till andra

Byt ut det som ger dig mycket dopamin och utmana dig själv till att göra det som i längden är betydligt nyttigare, ett steg i taget, ta det lugnt och inse att su inte ska ställa några krav på dig själv. Bli medveten om att ditt långsiktiga nya liv kommer att ge dig enormt många fördelar, det du inte orkade förut kommer du att få energi till att göra.

En annan dopaminfälla är att vi tror att vi är effektiva när vi ”multitaskar”, vilket är helt fel, vi blir mindre produktiva och effektiva av ”multitasking”. Vår hjärna kan hålla 7 +-2 saker i gång i vårt arbetsminne, men vi kan bara utföra en sak åt gången, vilket förklarar det enfaldiga med att försöka göra en massa saker samtidigt, det enda som händer är att vi stressar igenom saker i onödan.

GÖR EN SAK I TAGET

Sov 7-9 timmar varje natt och sov ordentligt, vi behöver vår sömn för åter hämtning och vår hjärna och kropp mår inte bra av för lite sömn, vi går in i en anabol fas under sömnen och det sker mycket i vår kropp och hjärna. Släck ner belysning redan vid 20 tiden, vårt sömnhormon melatonin sätter in vid 21 tiden och då ska vi vara klara för att sova. Blått ljus från TV och dataskärmar trycker tillbaka melatoninet och vi får sämre sömn. Ha det svalt, mörkt och tyst i sovrummet.

Motionera mera, din hjärna mår så mycket bättre av motion och det är så att hela ditt system, kropp, knopp och själ är gjord för att du ska röra på dig, motionen skapar bättre metabolism, mer och bättre dopamin, serotonin och oxytocin, du blir helt enkelt lyckligare av att motionera.

Meditera dagligen, avspänning och lugn gör att du återhämtar dig fortare, in hjärna får koppla av, ditt blodtryck sjunker och du får bättre kontroll över dina tankar och över dig själv som människa, du är nu din egen ledare och med ökat inre ledarskap får du större kontroll över dig själv, vilket leder till att du kan hantera din omgivning på ett mer konstruktivt och bättre sätt.

Utvalt

Stop worry be happy

Stop worry be happy
60-90,000 tankar!!

Jag har genom åren haft föreläsningar om den Mänskliga Faktorn och har då tagit upp hur onödigt det är att stressa och oroar sig i onödan. Visste ni att vi har runt 60,000 -90,0000 tankar som snurrar runt i huvet under ett dygn, en ansenlig summa tankar som vi tänker, vi är exceptionella varelser. Vår hjärna är helt fantastisk om det inte vore för att vi har lättare för att fastna för negativa tankar än för positiva, orsaken till detta är att vi har fått med oss från evolutionen för att överleva är att vara försiktiga och rädda för det som är okänt.

Nu kanske ni förstår varför alla ”nyheter” vi får handlar om elände, elände och elände…. Det har sin orsak till att det berör oss och vi tar till dåliga nyheter lättare än goda nyheter. Tänk att få höra nyheter om hur bra allting egentligen är.

Det är faktiskt så att de goda nyheterna är betydligt fler än de negativa, ändå så fastnar vi i det som är dåligt och med tanke på hur mycket vi tänker på en dag så kommer vårt fokus att finna mer dåliga saker, vi människor är mästare på att sätta samman den information vi tar emot för att kunna få en verklighet.

Det vi fokuserar oss på i livet drar vi till oss, det handlar inte om något hokus pokus eller universum, universum är totalt likgiltigt för vilka vi är och vad vi gör. Det handlar om hur vår hjärna fungerar och biokemiska processer.

90 % av det vi är rädda för kommer aldrig att inträffa

Om det nu förhåller sig så att 90% vi går omkring och är rädda för aldrig kommer att inträffa, vad finns det då att vara rädd för?

10 % återstår, min tanke är att vi kan aldrig vaccinera oss mot framtida händelser, ”shit happens”, vad som helst kan inträffa, vi vet aldrig när, hur, vem, vad eller var skiten träffar fläkten. Vi är lämnade åt något okänt – framtiden. Om jag nu går och dränerar en massa energi på något som troligtvis aldrig inträffar eller oroar mig för något jag inte vet något om, hur dumt är det på en skala till 10?

Har du rädslor – möt dem.

När vi gör det som skrämmer oss och som vi är rädda för kommer vi att inse det onödiga i att vara rädd, vi växer som individer när vi utmanar oss själva och expanderar, när vi kliver utanför vår säkra komfortzon och tar klivet ut i det okända kommer vi att känna oss levande. Fokusera på de rädslor som hindrar dig att utvecklas och utmana dessa, fokusera på det som DU kan kontrollera och ta kommandot och kontrollen.

När vi har flyt är vi lyckliga

”If life seems jolly rotten,
There’s something you’ve forgotten!
And that’s to laugh and smile and dance and sing,
When you’re feeling in the dumps,
Don’t be silly chumps,
Just purse your lips and whistle — that’s the thing!”

 • Om du visste att du kunde hantera allt som kom i din väg, vad skulle du då vara rädd för?

Att ta sig igenom en rädsla är mindre skrämmande än den underliggande känslan som kommer inifrån av att känna hjälplöshet. Människor som vägrar tar risker lever med en känsla av skräck som är långt mer allvarlig än vad de skulle känna om de tog risker som är nödvändiga för att göra dem mindre hjälplösa – de vet bara inte om det!

Om alla känner rädsla varje gång de närmare sig något helt nytt i livet och så många ändå hängivet slänger sig in i det, så måste vi inse att det inte är rädslan som är problemet.

 1. Sluta att lägga skuld på yttre krafter för dina negativa känslor om livet. Ingeting utanför dig själv kan kontrollera ditt sätt att tänka eller dina handlingar.
 2. Sluta anklaga dig själv för att inte ha kontroll, du gör alltid så gott du kan.
 3. Var medveten om när du tar på dig din ”offerkofta”, skaffa dig självkännedom och självinsikt varje gång du inte tar ansvar över det du är , har, gör eller känner
 4. Var uppmärksam på din största fiende, ditt inre tjatter. Ta kontrollen och styr om dina tankar.
 5. Gör en lista på alla ”fördelar” som håller dig fast, att skriva ner inlärd hjälplöshet ger dig nytt perspektiv och andra lösningar.
 6. Kom ihåg att du har oändliga valmöjligheter i de flesta situationer, välj den väg som är utvecklande både för dig och din omgivning.
Fokusera på det du kan kontrollera

Du hittar mig på:

http://www.mentalstark.nu

Utvalt

Bättre att fria än fälla

Det är alltid bättre att fria än att fälla, alla är vi mänskliga faktorer och vi kan alla göra misstag och fel,  oftast när den mänskliga faktorn anges som orsak måste vi vara ödmjuka att inse att ingen gör medvetna fel om det inte rör sig om rent sabotage, alla människor vill göra sitt bästa efter sin bästa förmåga. När vi går över gränser beror det på många olika orsaker, den mänskliga faktorn beror inte bara på en orsak, den har många underliggande faktorer.

Sen har vi som människor väldigt lätt för att söka fel och brister, vilket beror på att vi har med oss en misstänksamhet från evolutionen för vår överlevnad, denna misstänksamheten gör att vi kan få en väldigt sned bild av verkligheten, samtidigt som vi har med oss föreställningar, värderingar och modeller genom vårt liv som gör oss till dåliga beslutsfattare, de beslut vi fattar och de uppfattning vi har är präglade och förvrängda för att vi inte ska uppleva kognitiv dissonans. Vi ser inte verkligheten som den är vi ser den som vi förväntar oss att den är, vi har en subjektiv uppfattning och våra beslut blir därefter. Så vi ska hellre fria än fälla, vi vet inte helheten och bidragande orsaker, när vi har full fakta och har gjort en grundlig orsaksanalys är vi bättre förberedda för goda beslut, allt annat är bara åsikter och antaganden.

Utvalt

Kaizen Ikigai

KI 気– ren energi
Den universella energi som är själva livets motor. Denna råa kraft är vad som håller våra kroppar igång och binder ihop universum.
Kaizen 改善
Små dagliga förändringar till ständig utveckling och förbättring.
Det är de små dagliga förändringarna som leder till långvarig utveckling.
Ikigai 生き甲斐 
Det som gör livet värt att leva. Ditt inre syfte och att leva i kongruens med vem du är. Att hela sig själv inifrån och ut och att förändra världen.
Kaizen Ikigai 
Är ett helhetsbegrepp och en ständig livslång utveckling som har sitt ursprung från Japanska Okinawa, där världens mest välmående äldre människor lever. Att skapa en tillvaro för ett meningsfullt liv och att vara närvarande i det vi gör.

Aikido

Jag har under mitt liv tillbringat många år med asiatisk stridsteknik, det började redan när jag var 6 år gammal, min far som hade brunt bälte i Judo redan 1965 införlivade min bror och jag till dojo´n på det som numera heter Fyrishof i Uppsala. Det jag kommer ihåg var disciplinerad hård träning och även en insikt i Bushido och min uppfostran blev mer Bushido än västerländsk, jag tänker, handlar och gör annorlunda i förhållande till min omgivning.

Något som alltid fascinerat mig var Aikidon, den såg så enkel och lätt ut och vilket jag fick lära mig att den var, bara vi lämnar vårt tillstånd för kamp och strid, vi ska finna en inre harmonisk väg istället, med mer ödmjukhet inför allt levande. Vi har aldrig en andra chans i en strid, livet kan var över efter några sekunder och det är med den känslan vi ska anfalla en fiende. Utan rädsla, bara respekt och inget självförsvar.

det måste tilläggas att Aikido INTE är självförsvar. Aikidon har sina grunder från Bushidon och samurajer, vilka aldrig utövade självförsvar de var stridande och använde sina stridstekniker, den som började försvara sig var snart ute och dödad. Det handlar om att förlika sig med att vi kan dö imorgon på slagfältet, därför ska vi älska livet och det vi har omkring oss Villkorslöst, dagen idag kan vara den sista i livet. Vårda den väl.

Stridstekniker vs.Självförsvar

Vid självförsvar går man in i skyddsställning och försöker skydda och försvara sig själv så mycket som möjligt, man gör sig till ett offer för omständigheterna. Sverige har en inställning om att försvara sig, redan där har man förklarat sig själv som förlorare när det kommer till strid. I ett krig eller en strid finns ingen vinnare eller förlorare, det finns de som dör och de som överlever och som jag nämnde tidigare överlever inte de som gått i försvarsställning.

Två helt olika exempel: Vietnamkriget var inget försvar från vietnamesernas sida, de stred med list och anföll sina fiender, de backade inte en meter från sina positioner, de var medvetna om vad en strid innebar och de visade stort kurage och en stridsmoral som U.S.A. inte räknat med.

Bildresultat för vietnamkriget"

Mahatma Ghandi stred på sitt sätt, en av världens största ledare fick med sig Indiens befolkning och besegrade sin fiende utan vapen, samma inställning när det gällde kurage och inställning som det vietnamesiska folket.

Bildresultat för mahatma gandhi"

Fiendens fiende

carl sagan quotes

Att ägna sig åt självförsvar är vårt största bedrägeri och är vår största fiende. Likaså den fiende som har tankar att försvara sig har redan utsett sig själv till undergång. Enligt vår grundläggande evolutionsteori så är det reproduktion och överlevnad som är grunden för att vi har hamnat dit vi är idag, men några av oss har kommit längre i vår utveckling och lärt oss att samarbeta istället för att strida och slåss, det finns som sagt ingen vinnare i någon strid, det finns bara förlorare. Att lyfta vapen mot någon som lyfter vapen mot mig gör mig lika dålig som min fiende, eftersom jag hamnar på samma låga nivå som min fiende.

Vi kommer alla från samma ursprungskälla, vi har bara en planet där vi alla lever, gränser är för rädda människor med begränsad kognitiv kapacitet. Ska vi leva i en värld kan vi åstadkomma det på samma sätt som Mahatma Ghandi.

Det enda som gäller är villkorslös kärlek till allt och alla.

Bildresultat för hjärta"
Utvalt

SSSTOP IT……..

Sluta låtsas att dina problem inte existerar. Möt dem. De är egentligen inga problem, det är bara uppgifter som ska utföras, men som blir problem för att de ignoreras. Ju mer du ignorera dem desto starkare kommer de att bli!

Sluta intala dig själv att du inte kan göra något innan du har gett det en ärlig chans, det enda sättet att få något gjort är att göra det, allt är omöjligt så länge vi inte förmår oss själva till att göra något.

Just Add Water | JUST DO IT YOURSELF - Premium-T-shirt dam

Sluta låtsas att misstag aldrig hänt. Alla gör vi misstag. Omfamna dem. Lär av dem. Väx av dem. De gör dig till vem du är. Alla misstag har ett syfte och är välsignade. Den som aldrig begår några misstag är den som inte gör något, det är av misstag vi lär oss och utvecklas.

Den som aldrig gjort misstag, har aldrig provat något nytt – Inger ...

Sluta försummar de saker som är viktiga för dig bara för att de skulle kunna inspireras av ditt ego. Glöm inte att en sund själ tjänar ditt hjärta, om du gör det som är viktigt för dig utan tanke på avund eller bekräftelser kommer din själ att må bättre.

Bellas Bekännelser i Sökandet efter Gud

Sluta med att sätta behoven hos andra människor först. Det är bra att hjälpa andra från gång till gång, men ge dem tillåtelse att ta ansvar för sitt eget liv och när allt kommer omkring, deras liv är inte ditt ansvar. Ta hand om dig själv. Älska dig själv. Bli din egen bästa vän och låt andra få vara som de är. Att ständigt hjälpa andra försätter dem i passivitet och den som blir belastad är du själv, du är inte andras bekymmer, låt problemen vara där de hör hemma, var istället coachande och hjälpsam, men lägg äggen i den korg som de hör hemma.

Bilden kan innehålla: en eller flera personer, natt och text

Sluta med att säga upp bekantskapen med de som är viktiga för dig bara för att de är negativa, de kan ha en dålig period som du inte vet något av. Problemet kanske ligger hos dig själv, du måste vara tydlig med att visa gränser så att de känner sig mer trygga med dig. Att sätta gränser är kärlek.
Kärnpunkten är, om de betyder något i ditt liv du ska du inte släppa dem.
Förbättra istället relationen mellan er genom att hitta och fastställa den bidragande orsaken till varför det är som det är.
Den fina avvägningen är att låta människor gå som skadar dig mentalt eller fysiskt och behålla de som förgyller ditt liv. Du kan inte kan leva ett fantastisk liv om du är omgiven av människor som ständigt drar ner dig. De samma gäller att hjälpa någon som håller på att drunkna, håll en distans mellan dig och den drabbade, annars finns risken att ni bägge drunknar, riktiga vänner kan vara jävligt jobbiga ibland men de finns alltid där när du som mest behöver dem. Behåll de som vill dig väl, låt de andra försvinna ur ditt liv.

CEO Sam Kimani on Twitter: "You can have an amazing life, or you ...

Sluta avvisa dina olämpliga känslor. Det är helt ok att bli förbannad och arg, men det är olämpligt att låta dina dåliga känslor gå ut över andra, det handlar om punkt 6, att sätta sina gränser är inte att vara elak, det är att vara tydlig. Att vara tydlig är att vara kärleksfull, människor omkring dig vet vad de har dig du blir mer uppskattat och får mer respekt.

Free Pissed Off Picture, Download Free Clip Art, Free Clip Art on ...

Sluta se på vad andra har, uppskatta det som du själv har och gör det bästa efter din egen förmåga och låt andra sköta sina egna liv.
Ett mynt har alltid två sidor, bara för att ena sidan blänker behöver det inte betyda att andra sidan är lika vacker, visa vem du är så slipper du ljuga, livet blir så mycket lättare att leva om vi slutar låtsas vara något vi inte är. Var sann i ditt tal, både till dig själv och andra, stå upp för den du är och ha integritet mot dig själv och andra.

Sluta tro att du behöver andra för att förverkliga dig själv. Du är alltid dig själv närmast. Ta bara bort allt som är inte är du. Du är fullständigt komplett precis som du är, du är en oslipad diamant som du kan slipa själv genom medvetet arbete. Ta reda på vem du är och vilket syfte du har i livet, ta reda på vad du har passion för och är bra på, gör det som ger dig glädje, det är det som kommer att belöna dig, Fråga dig också om det du gör bra för världen. IKIGAI

Inner Force - Home | Facebook

Sluta vara snäll hela tiden. Påtvingad vänlighet är inte verklig vänlighet. Du är en människa och ibland du är arg och ledsen och frustrerad. Var den du är utan att skada andra.
Att ständigt vara snäll och behaga andra sliter ner ditt eget jag, du förlorar dig/din själ (v) genom att ständigt vara snäll och följsam. Att vara för snäll är inget någon uppskattar, du försätter dig bara själv i en offerroll för att du har en rädsla över att bli övergiven och inte omtyckt. Gör en realitycheck, vilka människor i din omgivning känner du mest tillit och förtroende till?

How to overcome the need to be a people-pleaser | Jason Connell

Sluta jaga lyckan, vi behöver du inte vara glad hela tiden. Det är helt OK att vara ledsen, det kommer inte att skada dig. Att jaga lyckan är som att försöka fånga sin egen skugga, vi kommer aldrig kunna fånga den . Ibland är vi varken glada eller ledsna, vi är bara den vi är och det räcker, vi behöver inte vara mer. Var i ditt naturliga tillstånd. Omfamna det du känner, det är du. Det paradoxala är att när vi slutar jaga lycka eller annat så har de en underlig förmåga att följa med oss vart än vi är. Vår skugga finns alltid med oss, men vi kan aldrig fånga den, den följer oss vart vi än går.

Tenderee - Jag har lärt mig att vara lycklig :-)

Sluta förbanna dig själv över misstag och brister. Du är bara en människa. Du behöver inte fastställa eller förbättra allt!
Vill du förbättra något, ta reda på vad och jobba på förändring och kom ihåg att du aldrig kan misslyckas så länge du gör något aktivt för det som du vill förändra, det enda misslyckandet är att inte göra något eller att ständigt ge upp. Du ska alltid behandla dig själv som din bästa vän, var ständigt snäll mot dig själv.

You must be the change you want to see in your company - Stamerra.it

Sluta välja minsta motståndets väg. Om det inte går enligt planerat, men du vill fortfarande ha det från botten av ditt hjärta, hitta ett sätt att få det! GE ALDRIG UPP!
För att bli mästare måste man träna och för att utföra ett fulländat lopp måste man ta sig i mål. Allt tar sin tid och inget skapas under kortsiktighet, ett frö kommer att växa när ger dess tillit och det bästa möjliga förutsättningar, tror vi att något kommer att bli bra så kommer det att bli så. Tålamod är en dygd, men den är viktig, uthärda, kämpa och fortsätt att göra det som gör dig tillfredsställd.
Om något är viktigt för dig, kämpa för det, av den anledningen att det berör djupet av din själ och det du gör för dig själv och din själ skapar en inre belöning.

Ingen fotobeskrivning tillgänglig.

Sluta vänta på att din situation ska förändras. Sluta meditera för fred utan att vidta åtgärder. Ta tag i ditt eget öde och skapa ditt eget liv. Ta ansvar för ditt liv. Gör det som glädjer dig, alla har vi en begränsad tid att leva, du kan själv välja skratt och glädje, livet är ett val och hur du vill leva är ditt val och ingen annans.

road choice – practically classy

Sluta att se dig över axeln om vad andra gör, fokusera endast på dig och det som du vill göra.
Det enda sätt du kan leva är genom dig själv och inte genom någon annan. Den enda som du ska tävla mot i livet är mot dig själv genom KAIZEN, gör ständiga dagliga förbättringar för att uppfylla din känsla av harmoni och kärlek, lev idag, imorgon kan det vara för sent. Sätt upp mål för hur du vill hur din värld och verklighet ska vara, lev efter den.

Sluta vara rädd för dina mörka sidor. de finns där och alla har vi dem. Det som vi är rädda för drar vi till oss, så länge vi förnekar våra mörkare sidor kommer de alltid att finnas kvar och varje gång vi exponerar dem förstärks de.

Suicidal thoughts in 9- and 10-year-olds correlate to family ...


Dina olämpliga tankar och känslor är en del av dig så mycket som allt annat  och att gömma och förtränga dem gör dig inte bättre. Att acceptera våra svagheter  ger oss en möjlighet att förbättra oss och växa. Du kan inte växa utan ditt mörker. Ingen utveckling utan motgång.
Det enda sätt att bli av med mörker är att tända lampan, med upplysning försvinner de mörka sidorna. Belys dina mörka sidor och se vad de kan göra för dig, de finns där av den orsaken att du ska lära dig något av dem.

Ingen fotobeskrivning tillgänglig.
KAIZEN IKIGAI

Manipulation

Statsmakten gör allt i sin makt för att skrämma medborgarna.

HUR MAN PÅVERKAR
Känner ni igen något av nedanstående?

UPPREPNING
Det sägs att om en lögn upprepas tillräckligt många gånger blir den en sanning. Upprepning av budskap gör att vi minns dem, därför är det ett vanligt knep till exempel inom politiken. Att gilla och dela på sociala medier skapar också repetition.

FÖRENKLING
Verkligheten är komplex. För att nå ut med ett budskap är det vanligt att förenkla verkligheten genom att utelämna vissa fakta och förstärka andra.
Att måla upp en svartvit bild där inga nyanser får plats kan leda till att grupper ställs mot varandra.

DESINFORMATION
Desinformation kan användas för att stärka det egna budskapet eller försvaga motståndarens. Det kan handla om rena lögner el- ler om information som är så vinklad och förvrängd att den blir direkt felaktig och missvisande.

VI & DOM
Här handlar det om att spela på människans grupptänkande och behovet av ett ”vi” och en yttre fiende, ett ”dom”. Det här gör det lätt att skylla misslyckanden och allt ont på någon annan. ”Dom” kan framställas som annorlunda eller farliga.

SKÖNMÅLNING
Att till exempel använda ordet ”föryngringsområde” om ett kalhygge är en förskönande omskrivning. Den som vill föra fram ett budskap som kan uppfattas som negativt kan på det här sättet försöka skapa en mer positiv bild hos mottagaren.

DRÖMSAMHÄLLET
Att måla upp en drömbild av samhället kan vara ett starkt sätt att påverka. ”Tänk hur bra det vore om inte…” kan resone- manget börja. Om en grupp människor upplevs stå i vägen för drömmen kan de framställas som ett hot.

EXPERTER OCH STATISTIK
Siffror och statistik signalerar trovärdighet och objektivitet. Att låta en expert med en fin titel uttala sig ger också tyngd åt bud- skapet. Men statistik kan vara missvisande. Även om siffrorna är korrekta är det bra att fundera över vad de kan berätta.

KÄNDISAR
De vi ser upp till vill vi identifiera oss med. Därför har vi lätt att ta till oss ett budskap presenterat av en idol. Kändisar används ofta i reklam. På samma sätt går det att påverka politiskt genom att låta kända personer föra fram ett budskap.

KORTA MENINGAR OCH SLOGANS
För att människor ska förstå, komma ihåg och sprida budskapen underlättar det om de är korta och snärtiga. En slogan sam- lar kärnan i ett budskap med hjälp av bara några få ord. En bra slogan sätter sig i folks medvetande och sprider sig själv.

DEMONISERING
Demonisering handlar om att förstöra motståndarens rykte. Det kan göras genom att svartmåla personen, förlöjliga den eller lyfta misslyckanden. Eller att kombinera olika sätt för att nå maximal effekt. Karikatyrer används ofta.

RÄDSLA
Bilder och budskap som spelar på en människas rädsla är ett effektivt sätt att påverka. Instinkten vid rädsla är att skydda sig. Det kan handla om att måla upp hotbilder som riskerar att bli verklighet om inte en viss politik genomförs.

SYMPATI
Ett vanligt retoriskt knep är att visa bilder och förmedla budskap som skapar empati eller sympati. Särskilt starka känslor kan triggas om någon som uppfattas som hjälplös och oskyldig lyfts fram som offer. Barn eller djur används ofta för att väcka sympati.

Älska är ett verb

Kärlek – känslan är en frukt av att älska, verbet. Reaktiva människor gör älska till en känsla. De styrs av sina känslor. Reaktiva människor är en produkt av sina känslor. Om vi tillåter våra känslor styra våra handlingar beror det på att vi avstått från att ta vårt egenansvar och tillåtit dem att göra det.

Proaktiva människor gör kärlek till ett verb. Älska är något man gör uppoffringar för när man ger av sitt eget jag, som när en mor sätter en nyfödd till världen.

Vill du studera kärlek, studera då dem som uppoffrar sig för andra även för de människor som förolämpar dem eller som inte älskar dem i gengäld. Om du är förälder, se då på den kärlek du känner för de barn du uppoffrat dig för. Kärlek är ett värde som förverkligas genom kärleksfulla handlingar.

Proaktiv människor underordnar känslorna under värderingar. Kärleken, känslan, kan alltid återfinnas och alltid vara närvarande. Vi kan älska att göra saker som vi tycker om men det finns ingen kärlek i det vi gör, vi kan även älska och uppskatta andra människor, det är något vi gör men vi behöver för den delen inte vara kära i alla vi älskar.

Vill du veta?

Verkligheten?

Det vi ser på natthimlen är bara 5%, resten uppfattar vi inte. (Mörk materia och mörk energi)

Det vi upplever är bara ljus som har färdats många tusen år, viket inte säger något om ljuskällans existens, den kan ha slocknat.

Vår galax är en av 2 000 000 000 000
Vårt universum har i själva verket 20 gånger fler galaxer än vad man hittills trott.

Och hur förhåller oss vår lilla planet till detta?

Vi är ensamma i ett hav av mörk materia och mörk energi, vi är alla resenärer på ett litet dammkorn som vi tror har någon betydelse för universum i övrigt.

Vår fantasi och vår hjärna skapar villfarelser om gudar och fenomen, det enda som är verkligt är det du upplever just i stunden allt annat är bara fiktion och hjärnspöken.

Vi som organism är bara en organism bland andra organismer, vi är inte speciella på något sätt, ingen undkommer döden och när vi dör så återgår vi i kretsloppet.

Ensam med tankarna att hålla undan för en jagande klunga.

När vi fokuserar på fel saker och målet för att uppnå något blir fel.

Om målet är att ”hålla undan för en jagande klunga” finns inget mål att ta medalj, visst gjorde Ebba en stark insats men orkade inte ända fram ingen kritik mot insatsen, det gjorde hon så bra hon kunde, men tanken blev fel.

Felet är att tanken att ”undgå den jagande klungan” , fokuset i den tanken blir en jagande klunga inte fokus på att brons och att se sig själv få medalj, tappar vi fokus på det vi vill uppnå och fokuserar på det vi vill undvika, kommer vi att få det vi vill undvika.

Det nästa som sker när ”den jagande klungan” kommit ifatt, är undvikande målet är borta, det finns inte längre och motivationen försvinner, det går inte längre att undvika ”den jagande klungan” det finns inte längre något mål att uppnå och fokus ligger längre på vår egen förmåga.

Vi får aldrig tappa fokus på det vi vill ska ske och vad vi vill uppnå.

Det är gott..

Håll med om att det är gott…

En kommentar jag ofta hör när det bjuds på godis, tårta, kakor, bullar eller annat som inte är livs-medel.

Jo, visst är det gott, en liten whisky kan vara god men jag dricker inte alkohol till vardags eller bara för att det bjuds, jag vet att det inte är bra och att det skadar mig. Det är inget som är livs-nödvändigt lika lite som
annat som inte är livs-medel.
Om det vi äter skadar oss och ger oss kortare liv med
inflammationer och sjukdomar kan det inte vara
Livs – medel.

Jag vet precis vilka kommentarer som kommer på detta😉

Det är samma system i vår hjärna som påverkas oavsett vad ”som är gott” (Striatum)

Och alla dessa rubriker som ska påverka oss känslomässigt, vi älskar att bli rädda och det säljer bra.

Rädslan inom oss

Ta upp kampen mot dina rädslor
Fly aldrig från dem, attackera dem och utmana dem.

Tillåt dem inte att få grepp om dig, låt dem inte styra dig.

Rädda djur går i flock och lever i konformitet, de är lätta att styra, liksom en vallhund som styr en flock med får.

Orädda människor är ett hot mot gruppen och mot etablissemanget, de är modiga och vågar stå upp för sina egna värderingar, de är värdiga.

 • De ser alla som jämnbördiga och vet att ingen har större värde än de själva.
 • De har slutat bli skrämda av andra och omvärlden.
 • De har slutat buga för någon elit.
 • De vet att de en dag kommer att dö och lever varje dag som den sista.
 • De är ödmjuka inför livet och vet att glädjas och att hjälpa andra.
 • De är förlåtande och medvetna om mänsklig bias.
 • De har gått ur konformitet och lever fria utanför boxen.

Alla människor som har satt spår i historien har varit modiga och levt efter sina inre värderingar oavsett andras åsikter har de fortsatt vara värdiga.

Vilket värde sätter du på dig själv?
Vilka är dina inre värderingar som du är beredd att dö för?
Vad är syftet med ditt liv?

Amen

Gör ingenting

Att bara sitta ned och göra ingenting kan vara väldigt ansträngande för vissa.

Vi har ständigt saker som kallar på vår uppmärksamhet, vi har ett ständigt överflöd av information som gör oss splittrade och får oss ofokuserade.

Att stänga av koppla bort och koppla av har blivit sällsynt, vi ska alltid vara på väg till något annat.

Att scrolla och zappa är ett tydligt tecken på att vi har hamnat i ett beroende, tar vi bort stimuli som skapar belöningseffekt får vi abstinens.

Dopaminsystemet har blivit rubbat och vi söker ständigt ”kickar” för tillfredsställelse.

Snabba belöningar alkohol, konsumtion, sex osv.. kan vara beroendeframkallande, men är inte hållbart i längden.

Har inte hört någon som knullat sig lycklig 🙂

Visst är det härligt, samma kick som en heroinist får efter en sil, när effekten avtar kommer abstinensen.

 

För den rastlöse måste belöningssystemet ständigt triggas, nyheternas behag, ger belöning och tillfällig lycka som är snabbt övergående.

Att leva med pyspunka på hjärtat

Jag har döden på min högra axel

För att ni ska ska förstå och veta varför jag påstår att jag har döden på min högra axel, så ska jag berätta om mitt lilla hjärta och vad som är fel.

Aortaaneurysmaortabråck eller pulsåderbråck 

Jag har ett artärbråck på stora kroppspulsådern, aorta, ett tillstånd där blodkärlen vidgas och blodfylls på grund av försvagning av kärlväggen.

”Aneurysm” är grekiska för ”vidgning”, och används som medicinsk term för bråckbildning. Aorta är den stora kroppspulsådern, och består av fem delar, vilka samtliga kan drabbas av bråck. Så länge som bråcket inte spricker ger aortaaneurysm sällan symptom. En sprucken aortaaneurysm är ett akut livshotande tillstånd med kraftiga inre blödningar och som obehandlat leder till döden.

Hjärtklaffproblem

Om man har ett aneurysm i alldeles början av aorta (aortaaneurysm) så kan aortaklaffen vidgas så att den inte lyckas sluta tätt och därmed uppstår ett läckage. Vilket medför att jag inte får de blodutbyte som jag ska ha, jag orkar inte lika mycket som andra, jag får träna med medvetenhet och lära mig att ta en sekund åt gången.

Ständig kontroll

För att hålla koll på mitt hjärta och mitt aneurysm så får jag göra kontroll var sjätte månad för att mäta om utvidgningen av aortan ökat.

Jag har en handgranat i bröstet

Om eller när mitt aneurysm spricker vet jag inte och döden inträffar ögonblickligen, det medför att jag vet hur viktig att ta ut livet i förskott, det har lärt mig att ta tillvara på de dagar som jag har kvar, när ser det från ett nytt perspektiv.

Vi kommer alla att dö

Ingen av oss lever för evigt och ingen av oss vet när vi kommer att dö, ändå slösar vi bort våra dagar och liv på obetydligheter vilket gör mig lite ledsen, vi bär alla med oss döden på vår högra axel och när den knackar med fingret går det inte att säga. ”Jag har inte levt klart”

Många jobbar hårt och inser inte att jobb fjärmar dem från att leva och vara med dem som de älskar, de är alltid på språng för att skaffa mer och mer och tror att livet kommer när de har fått allt det som de jagar, tyvärr kommer aldrig den dagen, det som man jagar kommer aldrig till oss, det är när vi sätter oss ned och bara finns livet som allt kommer till oss.

Vad är viktigt för dig

Fråga aldrig vad livet kan ge dig, fråga vad du kan ge livet och lev som om varje dag vore den sista, vilket den kan vara, ingen vet vad morgondagen för med sig, varje dag är en välsignelse till att få vara nära de som man älskar och som betyder något för oss. Det gäller alla människor ingen undkommer döden, alla är vi bara medresenärer på en ytterst liten planet som virvlar omkring i ett för övrigt livlöst universum, det finns inga gudar eller krafter från universum. Vi lever här och nu något annat finns inte.

Ta hand om ditt NU

Det enda som existerar
 • NU – är det enda som existerar
 • Det är vad du gör NU som du skapar din framtid
 • Det är nu du ska leva, inte imorgon
 • Det är i NU du alltid har ett val
 • Var Härvarande och det är NU det är dax för att förändring

Memento Mori

Kom ihåg att du ska dö och kom ihåg att alla som finns i din omgivning kommer att dö, så jag ber dig min vän, gör dig redo för att dö, lev som om varje dag vore den sista så att du är helt förbrukad när du ska dö och du vet aldrig när dina nära och kära ska dö, umgås med dem så mycket som du kan, så blir du vän med döden.

Föreläsning – för vem?

Hur många har inte varit på ett föredrag eller en föreläsning och fått en känsla att ha lärt sig något och att, nu ska det bli en förändring och sedan efter en månad så är man tillbaka på ruta nummer ett, det blev inget av förändringen och den fantastiska föreläsningen börjar gå till glömskans marker.

Vi glömmer väldigt fort

Efter 9 timmar glöms 65%, efter två dagar glöms 70% bort och efter 1 månad har vi glömt nästan 80% av den totala informationen. Det kan tyckas som dyster läsning, men det handlar om att hjärnan bara prioriterar för dig. Vi glömmer något lättare än andra saker. Vihar lättare att komma ihåg det som känns bekant för oss.

Föreläsningens paradox

Vad får ni egentligen ut av tillfälliga föreläsningar från egofixerade föreläsare som enbart tillfredsställer sitt eget ego, vid varje föreläsning får den som håller föreläsningen en dopaminkick och känner ett enormt välmående, samtidigt skapas ytterligare erfarenhet av att föreläsa, den som håller en föreläsningen eller en ”show” är den dubbal vinnaren, åhöraren är den dubbla förloraren.

Självgod föreläsare

Självmakt

Alla har vi rätt till självmakt.
Att stå upp för sina värderingar och försvara sina intressen gör oss värdefulla för oss själva.

När vi inte längre slåss för våra värderingar blir vi värdelösa inför oss själva och tappar självrespekten, självkänslan, självförtroende och vår styrka.

Att vara mentalt stark är att fortsätta framåt när alla andra har gett upp, att falla sju gånger och ställa sig upp åtta.

Anpassning ska ske medvetet men aldrig sälja sin värdighet som individ, lämna aldrig ditt svärd.

Igen på denna planet är mer värd än vad jag är oavsett titel eller rang, jag bugar inte för någon.

Tillåt även andra att vara som de är, värdera ingen högre eller lägre.
Hjälp bara de som söker hjälp, var ödmjuk inför livet och var medveten om din egen dödlighet, när vi har lärt oss att dö kan vi leva fullt ut, inget skrämmer oss längre.

Ett sista ord från min Sensei:
Säg aldrig
Över min döda kropp
Säg
Över din döda kropp

Kent Palmgren

%d bloggare gillar detta: