Inte en gång till.

Gröna respass För er som inte minns eller har förträngt historien, det fanns en gång i tiden en ren utrensning på oliktänkande av de som hade annan religion. åsikt eller inte anpassade sig med den stora mobben. Dessa människor blev utfrusna, förföljda och även avrättade för att de inte ”passade” in i de sociala normerFortsätt läsa ”Inte en gång till.”

Exponentiell utveckling av AI

Artificiell Intelligens AI är en maskins förmåga att visa människoliknande drag, såsom resonerande, inlärning, planering och kreativitet. AI möjliggör för tekniska system att uppfatta sin omgivning, hantera vad de uppfattar och lösa problem, med syfte att uppnå ett specifikt mål. Datorn mottar information (redan förberedd eller insamlad genom sina egna sensorer, t.ex. via en kamera), behandlarFortsätt läsa ”Exponentiell utveckling av AI”

Försvars makt

Det läggs miljardbelopp på krigsindustrin, på vapen som är maktlösa mot ett litet virus.Och en gradbeteckning ger inget skydd, alla blir anfallna skoningslöst, ett virus gör ingen skillnad , stjärnor och streck på axlar ger ingen immunitet. När ska vi människor inse hur vansinnigt det är att bygga upp krigsmakter.Ingen vet helt säkert hur ettFortsätt läsa ”Försvars makt”

Se inte genom nålsögat

”Ta alltid reda på hur det har varit – se inte genom nålsögat, du missar en hel del.” Jag hör oftast uttrycket att – ”Så har det alltid varit” och då syftar man till de senaste 10,000 åren eller tidigare, man försummar helt enkelt tiden innan vi började bruka jorden, vilket är helt missvisande, viFortsätt läsa ”Se inte genom nålsögat”

Jag har mitt egna hjärnrum

Att finna den inre känslan av harmoni och att få kontroll över mina tankar oberoende av yttre omständigheter är en färdighet som jag har lärt mig under många år av medveten kognitiv träning. Här kommer jag att beskriva hur jag finner ro och harmoni var än jag befinner mig och hur jag kan bibehålla fokusFortsätt läsa ”Jag har mitt egna hjärnrum”