Undvik negativa källor

Undvik negativa källor, personer, platser och vanor.

Tro på dig själv.

Betrakta saker från alla synvinklar byt perspektiv.

Ge aldrig upp, ge inte efter, var fast besluten.

Allt du letar efter ligger bakom den mask du bär.

Familj och vänner är gömda skatter, sök och njut deras rikedomar.

Ge mer än du planerat att ge.

Håll fast vid dina drömmar.

Döm själv vad du lyckas med och vad du hade att ge upp för att få det.

Fortsätt att avancera oavsett hur svårt det verkar.

Älska dig själv.

Se till att det händer.

Var sann i ditt tal och i dina tankar, stjäl aldrig något eller lura aldrig någon.

Öppna din famn för förändringar, men släpp inte på dina värderingar

Övning ger färdighet, det finns inga misslyckanden, bara feedback.

Kom ihåg att tystnad ibland är bästa svaret.

Sluta prokrastinera

Förstå dig själv bättre för att bättre kunna förstå andra.

Visualisera drömmar

Om du förlorar, lär av misstagen

Var excellent i allt du gör.

Du är unik, ingenting kan ersätta dig.

Leta upp din målgrupp och ge dig in i den.

Var med människor som ger dig mening undvik människor som inte vill dig väl.

Att leda

Varsågod här kommer lite nyårsdagsjobb till de som vill ha lite förändring.

Kent Palmgren

Pacing and leading. Att följa och att leda.

A man who nobody trusts it´s a man who trust nobody including himself.
Delegera arbetsuppgifter, lita på människor ge dem förtroende och ge dem egenansvar, låt den få komma med sina egna lösningar.
Förtroende kommer från källan att tro, du får människor att tro om det kommer från en källa som du har för-troende för.

Vad är viktigt att komma ihåg, vi kommer ihåg det vi är intresserade av, som att se på TV, vi ser på de program som intresserar oss.

Vi får det som vi fokuserar oss på vi kommer ihåg, om vi fokuserar negationer så låser vi på dem, vi kommer oftast ihåg de gånger det gick dåligt och fokuserar på det/de som gick fel och inte fungerade, istället ska vi fokusera på de gånger det gick bra

Pessimister tänker katastrofrisk, de ger sig själva skulden, när det egentligen är fel på omgivningen. Optimister ser lösningar på allt och tar inget personligt, gör sitt bästa, är sanna i sitt tal till sig själv och andra och det tar ingenting för givet.

Felen vi begår är inte oss själva, de är separerade händelser som bara sker, lär av situationen och gå vidare. Kom ihåg att det som sker omkring oss är utan värde tills det når vårt medvetande och vi klassar in det som värdefullt eller värdelöst, vi bestämmer själva hur vi ska reagera eller agera.

Vem är du?

Vad vill du uppnå?

Hur ska du uppnå det?

Uppgiftsorienterad 50% Relationsorienterad 50%

En ledare är alltid i fronten.

Våra tankar är representativa upplevelser som vi återkallar.

Vem eller vad gör mig till ledare?

Vad är det som triggar min motivation som ledare?

När startar jag mitt ledarskap.

Vad vill jag ha och vad är min vision?

Vad vill jag leda mot?

Vad vill jag leda bort från?

Vad ger mig det att bli en ledare?

Vad vill jag göra om jag hade en livs uppgift som jag vill göra, vad vill jag att det ska vara?

Vad vill jag kunna se tillbaka på med tillfredställelse?

Vad är värt att göra, vad är viktigt för mig?

Vad är det som får mig ur sängen på morgonen?

Har du någon dröm, drömmar blir till mål om det finns slutdatum?

Finns det någon gång tillfälle när du frågar dig själv, – Jag undrar om?

Tro att du kan och du kan, tro på dig själv och känn att du kan.

Vad har du gjort i livet när inget har stoppat dig?

Som ledare kan vi nå stora mål genom andra, samarbete ger synergieffekter, summan av resultatet är större än summan av delarna, när allt kommer tillsammans ökar energin och framgången för alla.

Alla stora framgångar, byggnader, monument och konst har startat med en tanke, vi kan om vi kan förmedla våra visioner och drömmar, när vi sätter mål till våra drömmar kommer märkliga saker att ske.

Alla våra visioner ska påverka oss känslomässigt, oavsett vilken vision vi har så ska vi göra den så attraktiv att vi bara måste få den genomförd, visst har vi väl alla haft visioner som har fått oss att lyfta.

Det är egentligen väldigt enkelt.

Vad är värt att göra?

Vad är viktigt för dig, vad vill du göra?

Som ledare ska vi hjälpa andra att nå deras mål.

Vad är viktigt för dig om detta?

Vad är ditt värde och vad ger det dig?

Fråga – var nyfiken.

Var genuint nyfiken på andra människor.

Hur vet du när du får ett erkännande från det du utfört?

Hur vet du när du inte känner dig erkänd?

Ge människor det DE vill ha.

En delad idé är ett multipelspel, en ide ´som när det delas ökar med kvadraten.

Fyra frågor

Vad är det värsta som kan hända om jag misslyckas?

Vad är det bästa som kan hända om jag misslyckas?

Vad är det värsta som kan hända om jag lyckas?

Vad är det bästa som kan hända om jag lyckas?

En liten händelse i på rätt ställe kan få stora konsekvenser.

Inget vi gör är trivialt.

Det går aldrig att skylla på en enskild individ i en organisation eftersom alla är den del av systemet, det leder inte till orsaken att skylla på individer, det leder bara till en tyst organisation.

Hur gjorde vi oss så sårbara i den situationen?

Hur ska vi göra i fortsättningen så att det inte händer igen?

Vad kan vi direkt påverka?

Avvikelser – har det funnits något liknande tidigare?

En lärande organisation – ingen blir någonsin fullärd.

Behöver anställningsrutiner ändras, får vi de medarbetare som spelar samma spel?

Har alla fullgod och kompetent utbildning för det jobb de ska göra?

Har alla förstått sin roll som tekniker med befogenheter och skyldigheter?

Kan tekniker/fpl ansv. ta mer ansvar från verkstadschef?

Byt mentala modeller och procedurer kommer att ändras.

Ledare leder människor genom deras idéer och värderingar.

Meningen i varje uppgift kommer från människor idéer om hur de tror att det ska vara och hur det ska utföras.

Att ändra ”management” börjar med att ändra idéer inte procedurer.

Sätt rätt värdering och ide riktigt så kommer proceduren att ändras.

Vår kropp är inte designad för att det aldrig ska uppstå fel – den är inte ”fail safe”, den är skapad för att se till att skydda mot skador och det finns gott om redundans, den är skapad för ”safe fail”.

Lika dant med organisationer, de ska vara ”safe fail”

För mycket styrning och kontroll skapar mindre delade visioner och värderingar, mindre delade visioner och värderingar skapar förutsättning för dåligt ledarskap.
Och desto mer sårbar blir organisationen.

Ingen blir belönad för preventiv säkerhetsarbete, belöning sker felaktigt bara genom att fixa problem. Vi fokuserar på det det som är fel och tar inte tag i det som egentligen skapar problemet, reaktivt beteende belönas felaktigt.

ÖVNINGAR

Övning1

 1. Vad tänker du på när du hör ordet ledare?
 2. Om du tänker på ledare du beundrar, vem tänker du på?
 3. Vem ser du?
 4. Hör du deras röster?
 5. Hur känner du för de ledare du får i tankarna?
 6. Gör en lista på de personer som du uppfattar som ledare, vad har de gemensamt, vad gör dem till ledare?
 7. När du tänker på dessa ledare, var ser du dem?
 8. Ser du dem större, mindre eller i samma storlek på de människor de leder?
 9. Ser du dem ovanför, under eller på samma nivå på de människor de leder, till vänster eller till höger, framför eller bakom eller mitt ibland dem de leder?
 10. Hör du deras röster högre och klarare än de människor de leder?

Nu ska du se dig själv bland de ledare som du har tänkt fram, samma storlek, samma ställe och på samma plats som de är.

Föreställ dig att du är mitt ibland dina tänkta ledare och de människor som följer dem

Hur upplever du att vara med de stora ledarna?

Hur skiljer sig känslan från position som ledar respektive position som följare?

Hur känns det att stå med de stora ledarna och se ut?

Säg högt och klart till dig själv:

JAG ÄR EN LEDARE.

Hur känner du när du säger det till dig själv när du står bland andra stora ledare?

Övning 2

 1. Hur skulle en dålig ledare uppträda, vad utmärker en dålig ledare?
 2. Hur skulle människor de leder uppfatta dem?
 3. Har du mött några sådana ledare?
 4. Har de några kvalitéer som skiljer sig helt från de ledare du beundrar?

Övning 3

Gör en koll av den position som du har nu.

I slutet av denna övning kommer du att få en omfattande lista vilka människor och resurser du kan ha till hjälp.

 1. Vilka är dina nuvarande omständigheter?
 2. Var jobbar du?
 3. Vem jobbar du med?
 4. Var bor du och om du bor med någon vem?
 5. Hur ser en vanlig dag ut, det som du gör dagligen?
 6. Om du var en ledare, skulle du göra på annat sätt?
 7. Hur skulle livet bli annorlunda för de som du lever och jobbar med om du var en god ledare?
 8. Är ditt liv uppfyllt av rutiner eller finns det plats för flexibilitet?
 9. När uppfattar du att livet inte går på rutiner?
 10. Vad är det du vill ska vara exakt lika hela tiden?
 11. Vilken enstaka sak är du mest nöjd med i nuläget?
 12. Var vill du vara ledare och vem vill du leda?
 13. Var kommer du att vara?
 14. Vem kommer att vara med dig?
 15. Vem/vilka kommer att påverkas, dina arbetskollegor, din familj och vilka mer?
 16. Vilka färdigheter har du, vilken kunskap, utbildning, erfarenhet eller skicklighet har du?
 17. Vad är du bra på?
 18. Vilka personliga kvalitéer har du?
 19. Vilka professionella färdigheter använder du varje dag?
 20. Vilka färdigheter har du att handskas med människor?
 21. Varför vill du utvecklas som ledare?
 22. Vad kommer det att ge dig?

Säg dessa fraser högt och klart till dig själv, notera hur du känner när du säger dem.

JAG ÄR EN GOD LEDARE I ALLA SITUATIONER

– JAG HAR GODA LEDARSKAPSKVALITÉER

– JAG FÖRTJÄNAR ATT VARA EN GODLEDARE

– ATT VARA EN GOD LEDARE ÄR VÄRLDSOMSPÄNNANDE

– JAG VILL VARA EN GOD LEDARE

– JAG KAN VARA EN GOD LEDARE

– JAG KOMMER ATT BLI EN GOD LEDARE

Vilket av dessa uttryck ger störst påverkan på dig, vilket uttryck känner du för?

Övning 4

Vilka bevis behöver du för att veta att du utvecklas som ledare?

Gör klart att det är ett känslobevis, något du känner, hör eller ser?

Hur kommer dit liv att förändras när du har fått ledarskapskvalitéer?

        Var så specifik som möjligt.

Övning 5

Se tillbaka på en obehaglig händelse i livet, se dig själv som om du satt och såg dig själv på TV, stå utanför händelsen, var distanserad, gör en ram runt det och gör bilden separerad, precis som på TV.

 När du ser detta på distans, se vad som sker runt omkring dig och vad andra människor gör som bidrar till situationen, och hur det skulle kunna vara möjligt att kontrollera alla aspekter i situationen.

 1. Notera vad du gör för att kontrollera, vad försöker du uppnå?
 2. Vad kan du lära från den incidenten, så att det aldrig kommer att upprepas?
 3. Hur skulle du vilja att det var istället?
 4. Med kunskap som du fått nu, hur skulle du ha agerat?

Föreställ dig att du gör detta nu, försätt dig i situationen igen och gör det som du har kommit fram till och se hur situationen löser sig på ett bättre sätt.

OCH NU RADERAR DU DE BILDER DU HAR INOM DIG – BLI NEUTRAL.

Gör nu om övning 5 minst 10 gånger och avsluta alltid med hur du VILL att upplösningen ska bli, precis som du kommit fram till, använd din tid och fantasi.

VIKTIGT! RADERA ALLT INNAN VARJE ÅTERTRÄNING.

Alla sinnen ska vara nollställda innan varje träningsepisod.

Ta det du lärt med dig in i framtiden och lämna smärtan kvar i det förflutna.

Gör detta med alla dåliga erfarenheter du haft, gör om dem till hur du VILL att det skulle ha varit, använd din fantasi för att omprogrammera dina minnen.

När du gör det kommer du att inse att det finns något att lära av alla händelser i livet och inget är negativt, det finns alltid något nytt att lära och att utvecklas, med mer tankekontroll och självledarskap kommer du att lättare kunna leda andra.

NU – ska du tänka tvärtom, tänk på en situation där allt gått exakt som du tänkt dig.

Se dig själv och återkalla alla goda känslor, notera vad som bidrog till att du lyckades så bra.

 1. Utvärdera situationen, vad gjorde du exakt som ledde till att du lyckades så bra?
 2. Vilka andra situationer kan du komma på där du har lyckats exceptionellt bra?
 3. Har dessa bra situationer något gemensamt?
 4. Vad exakt gjorde du som gjorde att du lyckades så bra?
 5. Vilka andra situationer kan du komma på när du har lyckats exceptionellt bra?
 6. Vad kan du lära av dessa händelser så att du kan använda det mer i framtiden?
 7. Finns det någon händelse som är närstående så att du kan göra det som du har upptäckt är bra?
 8. Hur bra skulle det vara att göra detta konstant?

Övning 6

I nuvarande situationer.

 1. När är du en lärare?
 2. När i ditt liv är du auktoritär?
 3. När i ditt liv är du en tjänare?
 4. När är du en förebild?
 5. Var är du en coach?
 6. Vilken typ av ledarskap tilltalar dig mest och hur kan du använda det mer i ditt liv?

Tänk tillbaka på något betydande moment i ditt liv när du fick en bra känsla av att vara genuint dig själv.

Vad har de gemensamt, det ledarskap som tilltalar dig och de gånger du var genuint dig själv?

Var det speciella människor inblandade, något speciellt ställe, ett jobb du gjorde, någon skicklighet du lärde dig, relationer?

Vilken av dessa händelser ser du som väldigt viktiga just då?

Vilka händelser kan du se mest klar på när du ser tillbaka på dem?

Tänk tillbaka på något tillfälle när du hade bestämt dig för succé, gå tillbaka till den händelsen och återupplev den, se vad som ser och hör vad som sägs, känn känslan av succé.

Uppmärksamma din kropp, var i kroppen kan du känna framgång?

I huvudet, magen, ansiktet, i benen eller någon annan stans.

Öka på den känsla x10 och förstärk den så kraftfullt du kan, änne efter hur det känns.

Du vill vara ledare inom vissa områden av ditt liv, det är både utmaningar och ansvar på vägen till att bli en god ledare, det som behövs är bestämdhet och disciplin, behåll din kvalitet i alla situationer.

Känn dig bestämd och bestäm i vilka delar av livet du vill vara en god ledare.

Föreställ dig att du utvecklas och lär dig på vägen till att bli en god ledare.

Behåll känslan av brinnande beslutsamhet, engagemang och disciplin.

När du arbetar med kollegor eller vänner, är du mest fokuserad på uppgifter eller att bygga relationer?

Har du en balans på vad som ska göras beroende på vem du är med, eller har du en konstant balans mellan dina aktiviteter?

Finns det stunder det vore bäst att byta mellan uppgifter och relationsskapande?

Vilka tre saker är det som gör att du utför ditt jobb excellent?

Varför är de viktiga för att du ska kunna utföra ett bra jobb?

Vilka tre saker gillar du med ditt jobb?

Varför är de viktiga för dig?

Vad säger detta om vilken person du är?

Vilka är dina viktigaste grundläggande värderingar?

Vilka stora saker skulle du vilja göra för att känna kongruens med dina värderingar?

När du vill engagera andra att delta i det du gör, hur gör du då?

Säljer du dina ideer, skapar ni något tillsammans, konsulterar du och lyssnar på deras åsikter?

Är du speciellt bra i något du gör för att skapa engagemang hos andra?

Är du flexibel och använder olika metoder till situationer eller använder du samma angreppsvinkel oavsett situation?

Vad ska stoppa dig i din vilja att bli en god ledare?

Har du haft liknande tillfällen att bli en god ledare förut som du har ignorerat, varför har du ignorerat det då?

Hur viktigt är det för dig att utvecklas som ledare?

Vilken är den största förändring som du skulle uppleva genom att bli en god ledare?

Vad är din största inre svaghet du har, vad behöver du mest för att utvecklas på bästa sätt?

Vilken relation finns det mellan din inre svaghet och yttre omständigheter?

Tänk på en speciellt dålig situation i ditt liv med en annan person.

Vad har du för förutfattade meningar om han/hon och hur de beter sig?

Vilken skicklighet har de?

Vad är deras värde i livet och vad är viktigt för dem?

Vilken typ av person de är?

Hur skulle du tänka och tycka om personen om de hade alla resurser de behövde, all skicklighet och ökat självtillit?

Hur skulle du uppfatta andra om du visste att de gjorde det bästa möjliga av vad de har och hur de upplever sin värld?

Tänk på den gång när du gjorde ett misstag.

Av vilken orsak gjorde du misstaget?

Hur hände det och vad ville du uppnå?

Kan du tänka dig ett bättre sätt att göra det på?

Vilken skillnad skulle det göra om du sluta klandra andra eller dig själv för felen vi gör?

Dåtid———————–Här———————–Framtid

Vad kan du se i dåtiden som du vill fortsätta med ovv

                             Hur är det i framtiden när allt är som du vill?

Vad ska jag göra här och nu för att få den framtid jag vill ha?

Använd framtiden till att skapa motivation.

1.   Hur ser jag situationen?

2.   Hur ser den andre situationen?

3.   Hur ser en utomstående situationen?

Vilka fördelar skulle du själv få om du själv kan ändra situationer?

VILKEN ÄR DEN MEST OSÄKRA OCH RISKFYLLDA SITUATIONEN I MITT LIV JUST NU?

Det är där jag har största möjligheten att bli en ledare.

Säg högt till dig själv

–     JAG KAN BLI EN GOD LEDARE

–     JAG VILL BLI EN GOD LEDARE

–     JAG FÖRTJÄNAR ATT BLI EN GOD LEDARE

–     JAG KOMMER ATT BLI EN GOD LEDARE

–     JAG ÄR EN LEDARE

VAD ÄR DET VIKTIGASTE DU HAR UPPTÄCK I ATT BLI EN GOD LEDARE

Livet är det som du fokuserar på

Att fokusera på livet

Vi har alltid vårt val på vad vi vill fokusera mot, tyvärr så har vi genom tiden fått med oss en förmåga att fokusera på det som är negativ, det handlar om vår vaksamhet att se faror för vår överlevnad. Men vi börjar från början. En växt sträcker sig alltid mot solen för att få energi för tillväxt, blir det för mörkt kommer tillväxten att avstanna och växten kan till och med dö. Den fokuserar på ljuset och att få så mycket energi som möjligt för att kunna växa och bli större och starkare.

Desamma gäller för oss människor, även vi måste se till att få ljus för att överleva, blir det för mörkt runt oss så mår vi inte bra och det påverkar oss även enda ner på cellnivå, vi tar skada av mörker och gifter, även människor i vår omgivning som har negativt inflytande skadar oss enda ner på cellnivå, vi bryts ner inifrån och ut.

För att må bra måste vi ständigt vara på vakt och se till att vi alltid har bästa förutsättning och miljö omkring oss för att kunna och utvecklas och växa.

Även det vi tänker om oss själva kan komma att skada oss, mycket av våra tankar är obefogad självkritik eller att vi ser oss mindre än vad vi egentligen är. Alla bär vi på bra förmågor och vi alla har vår talang som andra inte kan, ändå så fokuserar vi på det vi inte kan. Vi måste börja fokusera på varje liten del som är positivt, se världen med nya ögon och objektivt ta in det positiva.

Byt tankar

Tänk tvärtom varje gång du kommer på dig själv med att tänka något negativt, för varje negativ tanke, hitta motsvarande tio positiva tankar. Det finns alltid många fler perspektiv att se på tillvaron om vi tar tid på oss att leta efter dem. Kom även ihåg att det som sker runt omkring dig är alltid en del av just ditt unika liv, det är hur du tar emot det som sker och hur du reagerar eller agerar på det som är det viktiga, det som sker har inget av värde förrän du blir medveten om det och värdesätter det, då kan du välja hur du vill reagera eller agera.

Shinrin-Yoku (森林浴)

Låt dina elektronikprylar förbli hemma

Ta en dag att ”skogsbada” utan distraktioner från något som kan störa. Det får inte finnas något som kan störa din sinnesro, låt mobiltelefon, stegräknare eller vad det kan vara som kan distrahera förbli hemma innan ni går ut, det är en nödvändighet för att kunna vara totalt närvarande i stunden.

Gå inte i upptrampade stigar

Hitta din egen väg när du går ut, följ inte någon stig, gå och förlita dig på dina sinnen. Följ ingen plan, gå dit känslan tar dig och ta in naturen under tiden, lämna kartor hemma och gå inte efter landmärken, skulle det dyka upp landmärken, var tacksam över att de finns men låt de vara, fortsätt ströva planfritt.

Ta in atmosfären

Uppslukas av naturen storhet.
Shinrin-Yoku handlar om att ströva utan mål, bara att infinna sig i det som existerar runt omkring, ljud, lukt, känsla.
Syftet med Shinrin-Yoku är att du ska infinna dig i sinnet och inte i kroppen. Låt dina sinnen vara öppna, känn din egen närvaro och samhörighet med det oändliga.

Tystnad

Går ni tillsammans så ska det råda full tystnad under hela promenaden, det ska vara total kontemplation och tid för reflektion och då finn inget utrymme för konversationer.
Lyssna till kroppen och själen och känn samhörigheten med naturen.

Praktisera medveten närvaro

Lämna kvar din känslomässiga ryggsäck hemma.
Om du känner att du har problem, lyft fram de en åt gången och låt dig inte värdera dem, låt dem bli värde-lösa, acceptera nuläget och låt ditt undermedvetna finna lösningar.
Målsättningen med Shinrin-Yoku är att nå klarhet och att kunna fly verkligheten en stund.

Paus

Shinrin-Yoku är ingen vandring eller något uthållighetstest, det är en stund av kontemplation och återhämtning, stanna ofta, andas och ta in det som är runt omkring med alla sinnen, känn din närvaro i skogen.
Efter de mentala andningspausen kommer du att se saker klarare och tydligare, du blir upplyst och problem kommer att lösas.

SSSTOP IT……..

Sluta låtsas att dina problem inte existerar. Möt dem. De är egentligen inga problem, det är bara uppgifter som ska utföras, men som blir problem för att de ignoreras. Ju mer du ignorera dem desto starkare kommer de att bli!

Sluta intala dig själv att du inte kan göra något innan du har gett det en ärlig chans, det enda sättet att få något gjort är att göra det, allt är omöjligt så länge vi inte förmår oss själva till att göra något.

Just Add Water | JUST DO IT YOURSELF - Premium-T-shirt dam

Sluta låtsas att misstag aldrig hänt. Alla gör vi misstag. Omfamna dem. Lär av dem. Väx av dem. De gör dig till vem du är. Alla misstag har ett syfte och är välsignade. Den som aldrig begår några misstag är den som inte gör något, det är av misstag vi lär oss och utvecklas.

Den som aldrig gjort misstag, har aldrig provat något nytt – Inger ...

Sluta försummar de saker som är viktiga för dig bara för att de skulle kunna inspireras av ditt ego. Glöm inte att en sund själ tjänar ditt hjärta, om du gör det som är viktigt för dig utan tanke på avund eller bekräftelser kommer din själ att må bättre.

Bellas Bekännelser i Sökandet efter Gud

Sluta med att sätta behoven hos andra människor först. Det är bra att hjälpa andra från gång till gång, men ge dem tillåtelse att ta ansvar för sitt eget liv och när allt kommer omkring, deras liv är inte ditt ansvar. Ta hand om dig själv. Älska dig själv. Bli din egen bästa vän och låt andra få vara som de är. Att ständigt hjälpa andra försätter dem i passivitet och den som blir belastad är du själv, du är inte andras bekymmer, låt problemen vara där de hör hemma, var istället coachande och hjälpsam, men lägg äggen i den korg som de hör hemma.

Bilden kan innehålla: en eller flera personer, natt och text

Sluta med att säga upp bekantskapen med de som är viktiga för dig bara för att de är negativa, de kan ha en dålig period som du inte vet något av. Problemet kanske ligger hos dig själv, du måste vara tydlig med att visa gränser så att de känner sig mer trygga med dig. Att sätta gränser är kärlek.
Kärnpunkten är, om de betyder något i ditt liv du ska du inte släppa dem.
Förbättra istället relationen mellan er genom att hitta och fastställa den bidragande orsaken till varför det är som det är.
Den fina avvägningen är att låta människor gå som skadar dig mentalt eller fysiskt och behålla de som förgyller ditt liv. Du kan inte kan leva ett fantastisk liv om du är omgiven av människor som ständigt drar ner dig. De samma gäller att hjälpa någon som håller på att drunkna, håll en distans mellan dig och den drabbade, annars finns risken att ni bägge drunknar, riktiga vänner kan vara jävligt jobbiga ibland men de finns alltid där när du som mest behöver dem. Behåll de som vill dig väl, låt de andra försvinna ur ditt liv.

CEO Sam Kimani on Twitter: "You can have an amazing life, or you ...

Sluta avvisa dina olämpliga känslor. Det är helt ok att bli förbannad och arg, men det är olämpligt att låta dina dåliga känslor gå ut över andra, det handlar om punkt 6, att sätta sina gränser är inte att vara elak, det är att vara tydlig. Att vara tydlig är att vara kärleksfull, människor omkring dig vet vad de har dig du blir mer uppskattat och får mer respekt.

Free Pissed Off Picture, Download Free Clip Art, Free Clip Art on ...

Sluta se på vad andra har, uppskatta det som du själv har och gör det bästa efter din egen förmåga och låt andra sköta sina egna liv.
Ett mynt har alltid två sidor, bara för att ena sidan blänker behöver det inte betyda att andra sidan är lika vacker, visa vem du är så slipper du ljuga, livet blir så mycket lättare att leva om vi slutar låtsas vara något vi inte är. Var sann i ditt tal, både till dig själv och andra, stå upp för den du är och ha integritet mot dig själv och andra.

Sluta tro att du behöver andra för att förverkliga dig själv. Du är alltid dig själv närmast. Ta bara bort allt som är inte är du. Du är fullständigt komplett precis som du är, du är en oslipad diamant som du kan slipa själv genom medvetet arbete. Ta reda på vem du är och vilket syfte du har i livet, ta reda på vad du har passion för och är bra på, gör det som ger dig glädje, det är det som kommer att belöna dig, Fråga dig också om det du gör bra för världen. IKIGAI

Inner Force - Home | Facebook

Sluta vara snäll hela tiden. Påtvingad vänlighet är inte verklig vänlighet. Du är en människa och ibland du är arg och ledsen och frustrerad. Var den du är utan att skada andra.
Att ständigt vara snäll och behaga andra sliter ner ditt eget jag, du förlorar dig/din själ (v) genom att ständigt vara snäll och följsam. Att vara för snäll är inget någon uppskattar, du försätter dig bara själv i en offerroll för att du har en rädsla över att bli övergiven och inte omtyckt. Gör en realitycheck, vilka människor i din omgivning känner du mest tillit och förtroende till?

How to overcome the need to be a people-pleaser | Jason Connell

Sluta jaga lyckan, vi behöver du inte vara glad hela tiden. Det är helt OK att vara ledsen, det kommer inte att skada dig. Att jaga lyckan är som att försöka fånga sin egen skugga, vi kommer aldrig kunna fånga den . Ibland är vi varken glada eller ledsna, vi är bara den vi är och det räcker, vi behöver inte vara mer. Var i ditt naturliga tillstånd. Omfamna det du känner, det är du. Det paradoxala är att när vi slutar jaga lycka eller annat så har de en underlig förmåga att följa med oss vart än vi är. Vår skugga finns alltid med oss, men vi kan aldrig fånga den, den följer oss vart vi än går.

Tenderee - Jag har lärt mig att vara lycklig :-)

Sluta förbanna dig själv över misstag och brister. Du är bara en människa. Du behöver inte fastställa eller förbättra allt!
Vill du förbättra något, ta reda på vad och jobba på förändring och kom ihåg att du aldrig kan misslyckas så länge du gör något aktivt för det som du vill förändra, det enda misslyckandet är att inte göra något eller att ständigt ge upp. Du ska alltid behandla dig själv som din bästa vän, var ständigt snäll mot dig själv.

You must be the change you want to see in your company - Stamerra.it

Sluta välja minsta motståndets väg. Om det inte går enligt planerat, men du vill fortfarande ha det från botten av ditt hjärta, hitta ett sätt att få det! GE ALDRIG UPP!
För att bli mästare måste man träna och för att utföra ett fulländat lopp måste man ta sig i mål. Allt tar sin tid och inget skapas under kortsiktighet, ett frö kommer att växa när ger dess tillit och det bästa möjliga förutsättningar, tror vi att något kommer att bli bra så kommer det att bli så. Tålamod är en dygd, men den är viktig, uthärda, kämpa och fortsätt att göra det som gör dig tillfredsställd.
Om något är viktigt för dig, kämpa för det, av den anledningen att det berör djupet av din själ och det du gör för dig själv och din själ skapar en inre belöning.

Ingen fotobeskrivning tillgänglig.

Sluta vänta på att din situation ska förändras. Sluta meditera för fred utan att vidta åtgärder. Ta tag i ditt eget öde och skapa ditt eget liv. Ta ansvar för ditt liv. Gör det som glädjer dig, alla har vi en begränsad tid att leva, du kan själv välja skratt och glädje, livet är ett val och hur du vill leva är ditt val och ingen annans.

road choice – practically classy

Sluta att se dig över axeln om vad andra gör, fokusera endast på dig och det som du vill göra.
Det enda sätt du kan leva är genom dig själv och inte genom någon annan. Den enda som du ska tävla mot i livet är mot dig själv genom KAIZEN, gör ständiga dagliga förbättringar för att uppfylla din känsla av harmoni och kärlek, lev idag, imorgon kan det vara för sent. Sätt upp mål för hur du vill hur din värld och verklighet ska vara, lev efter den.

Sluta vara rädd för dina mörka sidor. de finns där och alla har vi dem. Det som vi är rädda för drar vi till oss, så länge vi förnekar våra mörkare sidor kommer de alltid att finnas kvar och varje gång vi exponerar dem förstärks de.

Suicidal thoughts in 9- and 10-year-olds correlate to family ...


Dina olämpliga tankar och känslor är en del av dig så mycket som allt annat  och att gömma och förtränga dem gör dig inte bättre. Att acceptera våra svagheter  ger oss en möjlighet att förbättra oss och växa. Du kan inte växa utan ditt mörker. Ingen utveckling utan motgång.
Det enda sätt att bli av med mörker är att tända lampan, med upplysning försvinner de mörka sidorna. Belys dina mörka sidor och se vad de kan göra för dig, de finns där av den orsaken att du ska lära dig något av dem.

Ingen fotobeskrivning tillgänglig.
KAIZEN IKIGAI

%d bloggare gillar detta: