Mina 27

27 saker att göra för att skapa förändring.

 1. Vakna kl.5 varje morgon
 2. Ta 20 minuters promenad varje morgon.
 3. Utför egenvård 15 minuter/dag.
 4. Meditera 20 minuter/dag.
 5. Läs några kapitel ur en bok, lär något nytt varje dag.
 6. Undvik människor som skadar dig.
 7. Undvik negativa affirmationer, tala positivt till dig själv.
 8. Gör något tvärtom varje dag.
 9. Prata med en främling.
 10. Ge beröm/komplimanger varje dag
 11. Le åt människor.
 12. Kasta bort det du inte behöver.
 13. Gör dagligen något som du är rädd för.
 14. Ta kontakt med vänner och prata med dem.
 15. Lyssna till musik för den känsla du vill vara i.
 16. Lägg till 1 ny detalj/dag i din drömbok.
 17. Gör en slumpmässig vänlig handling varje dag.
 18. Var tacksam över 3 saker varje dag.
 19. Förvänta dig bara det som du själv kan påverka
 20. Stora människor är ödmjuka, var ödmjuk.
 21. Mediafasta i en månad.
 22. Granska dina långsiktiga planer och lev efter dem.
 23. Börja med en bättre vana under en månad, sekund för sekund.
 24. Bli en JA sägare (men inte till allt)
 25. Sluta att ljuga under en månad.
 26. Sluta att klaga under en månad.
 27. Lär dig något helt nytt under en månad.

Att följa sina inre värderingar ….

Dimitrij Vasiljets

”Jag vet att jag kommer att bli fänglsad.
Jag hade ett val och jag har gjort det.
Bättre att sitta i fängelse än att gå emot sina värderingar.”

 • Min själ är i mina händer.
  Dmitrij Vasiljets

Något att ta med in i 2023?

Att följa sina egna inre värderingar är viktigare än allt annat, det ger liv åt själen inom oss och gör oss resilienta, starka och mindre påverkbara.
Det är då vi kan stå starka när det stormar.

Vilka är dina inre värderingar som ger din själ styrka?

Vilka trossatser har du som du vill leva efter?

Hur känns det då du lever och följer dina inre värderingar?

Gör du det som ger dig ett värde inför dig själv?

En trossats är en inre övertygelse, en stark uppfattning, en attityd, en inställning, en djupt liggande tanke jag har om olika sakers tillstånd.

Se till att bli värdefull inför dig själv 2023.

Martial Art

Stridstekniker eller stridskonst.

Det handlar inte om att slåss eller att försvara sig det handlar om att döda eller dödas, inte om att slåss.

Innan strid går man in med livet som insats och därför gör man sig redo för att dö innan varje strid.

Man lär sig tekniker för att omintetgöra sin motståndare och för att döda så fort som möjligt, inga onödigt trams som bara är resurskrävande, det ska vara effektivt och snabbt.

Varje utfall ska ha en dödlig intention (atemi) slag, stötar och hugg mot kroppens känsligare delar, halls, tinning, ögon.
Med svärd stöter man det vinklat in mellan revben, helst in i hjärtat eller skärande rörelser mot bål eller bröst, och med hugg mot nacken för att dela huvudet från kroppen om man hade ett svärd, annars kunde strupar slitas bort eller slås in, tinningar krossas och nackar brytas. 

Det är Martial Arts och det är inte någon kampsport, dags att reda ut begreppen lite. Ofta blandas begrepp ihop, inom vanlig kampsport finns bara intentionen att slåss inte att döda.

Sammanflätade: våra cellers arv
En mảnniska är en del av helheten, som vi kallar ”universum”, en del
som begränsas i tid och rum. Han upplever sig själy, sina tankar och
känslor – som något avskilt från resten – en sorts synvilla i medvetan-
det. Den här villfarelsen är ett slags fängelse för oss, som begränsar os
till vära personliga begär och till några få personer som står oss när-
mast. Var uppgift màste vara att befria oss själva frân detta fängelse
genom att utvidga vảr krets för medkänsla så att den innefattar alla
levande varelser och hela naturen i dess skönhet. Ingen klarar av detta
fullt ut, men strävandet mot ett sådant mål är i sig en del avfrigörelsen
och ett fundament för inre trygghet
Albert Einstein, citerad i New York Times, 29 mars, 1972

Framgångsrika barn ..

Att skapa förmögenhet ..

Vill du att dina barn ska vara ekonomiskt framgångsrika?

– Se till att själv ordna en förmögenhet, som de kan ärva. Sverige har ingen gåvoskatt eller arvsskatt.

– Skriv testamente att din förmögenhet ska tillfalla bröstarvingar utan att deras make/maka kan få tillgång till arvet.

– Se till att de omger sig med likvärdiga och i högre social kontext redan från förskolan. Lika barn leka bäst och lär dem skapa vänskap med de redan rika.

– Lär dem att kapitalet är viktigare än mänsklig kontakt. Allt har ett penningvärde.

– Lär dem också en attityd att ta åt sig så mycket som möjligt utan hänsyn till andra.

– Lär dem också att känslor tillhör de fattigaste och känslor kan köpas.

– Lär dem också att de gemensamt rika blir rikare och att alla politiker är förhandlingsbara för rätt erbjudande.

– Lär dem att lobbyism är ett medel för att skapa en lögn till sanning, sätt lobbyister i riksdagen och skapa ett värde för egen del.

Fokusera på lösningen

Växtkraft

I en studie om mobbning fick skolbarn mobba en växt under 30 dagar. Samtidigt fick en likadan växt ta emot komplimanger i lika många dagar. Medan en av växterna frodades under experimentets gång, blev den andra vissen och hängig. Kan du gissa vilken?

Ikea bad skolbarn mobba en växt i 30 dagar – se resultatet
Växtkraft

Var sann

Var sann i vad du säger till dig själv och till andra, ord har större betydelse än vad vi är medvetna om. Enligt andra studier sägs det att vi har ca. 60,000 tankar om dagen men vi är bara medvetna om några procent av dessa tankar. Vilka tankar har vi då som vi inte är medvetna om och som påverkar oss dagligen? Som alla andra människor på denna planet har vi ett ursprung och tack vare att vi finns här idag beror på principerna överlevnad och reproduktion. Våra förfäder har skapat oss och med det även vår hjärna som endast fungerar efter de två principerna, överlevnad och reproduktion, för att överleva krävs det att vi är uppmärksamma på vad som gör att vi kan överleva och vara observanta på vad som kan skada eller döda oss. Detta har gjort oss medvetna om faror, vi har lärt oss genom evolutionen att komma ihåg det som inte är bra för oss, vi är inlärda att se hot och faror vilket ställer till det för oss. Genom hot uppmärksamheten har vi lättare för att låsa våra minnen på det som skadar oss, vi har blivit problemfokuserade. Följdaktningen så lär vi av detta att vi har lättare att se det som är fel och inte fungerar, men det som är bra och fungerar reflekterar vi inte över. Då återkommer vi till frågorna: ”Hur tänker du?” ”Vad säger du till dig själv? Är det riktigt och sant?” ”Är du problemfokuserad eller lösningsfokuserad?”

Tänk OM..

Tänk om…..

Tänk om det du säger till dig själv inte är sant? Tänk om det är så att mina tankar om mig själv skapar mina egna begränsningar?

Tänk Om…

Vi har fått med oss två överlevnadsstrategier genom evolutionen, dessa två är belöning och bestraffning. Allt vi gör mynnar ut i ”morot eller piska”, alla våra beslut grundar sig i belöning eller bestraffning. Vi är i grunden väldigt primitiva varelser och drivs av en elektrokemisk fettklump som är innesluten i ett kranium, vår hjärna. Mycket som sker i vår hjärnas undermedvetna styr vår personlighet och vilka vi är, vårt undermedvetna har större inverkan på oss än vad vi tror. Tänk om…vi själva kan påverka vårt undermedvetna? Tänk om jag själv har ansvaret för mina egna tankar, och mitt handlande? Vad skulle hända om jag slutade se problemen och började se lösningar?

Hjärnvägsarbetare

Vi skapar vår egen verklighet genom våra tankar, vi blir det vi tänker, genom att tänka om och tänka nytt kan vi göra omprogrammering av vår fantastiska plastiska hjärna. Som hjärnvägsarbetare kan vi lägga ny vägar i vår hjärna, den är under ständig utveckling och förändring, du skapar din egen hjärna och då också ditt eget liv. Att vara sin egen hjärnvägsarbetare är ett slitigt uppdrag, ca. 25% av din totala energi fördelas och används av din hjärna, det tar kraft men är mödan värt. Att lägga nya hjärnvägar kräver en struktur, vi måste veta vilka vägar våra tankar ska ta, har vi inte en klar och tydlig strukturplan så blir våra hjärnbanor ett enda stort kaos. För att lägga en bra hjärnväg måste grunden vara fördelaktig, allt gammalt skräp måste bort och ogräs bekämpas, vi måste hålla rent i våra tankar och inte tillåta att några dåliga tankar komma in som kan föröka sig.

Vill ni veta mer?

Kontakta mig för en föreläsning. Jag håller en föreläsning på två timmar inom

 • Neuroledarskap
 • Stresshantering
 • Resiliens
 • Personlig Utveckling
 • Mänskliga Faktorer på arbetsplatsen
http://www.kentpalmgren.se

#mentaltraning #mentalstark

Problem ….

”Kent , livet består i grund och botten av en ändlös rad problem” sa pandan. Han smuttade på sin drink och petade på den lilla rosa parasollen.

»Löser man ett problem uppstår genast ett nytt.«

Det gick några sekunder och sedan undrade jag varifrån den talande pandan kom.

”Gå inte och hoppas på ett liv utan problem.” sa pandan. ”Ett sådant liv finns inte. Hoppas i stället på ett liv fullt av goda problem.«

Han smuttade på sin drink och petade på den lilla rosa parasollen. Och med de orden ställde han ifrån sig sitt glas, rättade till sin sombrero och släntrade bort i solnedgången och sa.

Hopplöst …

Att göra ett val ….

Ibland känns det hopplöst, men sanningen är att hoppet alltid finns, det gäller bara att fatta beslut.

Ta sats och hoppa för att sedan gå vidare eller att stanna kvar i det som är.
Det bästa är att hoppa lätt, se över det som tynger och släpp det, se det på andra sidan som lyfter dig.

Hoppet ger dig vingar om du emotionellt och engagerat bestämt dig för att komma dit du vill.

Emotionell …

Idag blir det bokstaven E som i Emotionell.

Inre motivation innebär att drivas av ett eget intresse i det man gör, trots att det saknas konkret belöning.

Att vara Emotionell är min förmåga att acceptera och hantera mina känslor och tankar, samt förmågan att agera i linje med det som långsiktigt är bra för mig själv och andra.

Att fokusera på ett livslångt mål för ständig förbättring inom alla områden och att göra dessa långsiktiga mål emotionellt attraktiva skapar en inre motivation.

Har jag en stark inre motivation är den betydligt starkare än den yttre, min inre vilja är obegränsad, den får mig att fortsätta när andra ger upp.

Kent Palmgren MindTrainer

Att dra gränser …..

Att dra gränsen

Jo, jag håller med om att man ska vara positiv med en vänlig och snäll inställning, men sätter vi inte gränser och tillåter andra att ständigt kliva över det tillåtna kommer vi snart att överkörda, omkörda och att bli behandlade utan respekt.

Fråga dig själv vilka personer i din omgivning som har civilkurage, sätter tydliga gränser och vänligt men bestämt värnar om sin personliga integritet.

Hur uppfattar du dessa människor? Behandlas de med respekt? Är de uppskattade? Är de tillitsfulla? Går de att lita på? Snackar de skit om tredje person?

Som jag behandlar mig själv kommer andra att behandla mig.

Var din bästa vän

Var väldigt observant på hur du behandlar dig själv, det du gör mot dig själv visar hur högt du värderar dig själv, de som värderar sig själv högt behöver aldrig nedvärdera andra, de tar hand om sig själva, både kroppsligt och mentalt.

Att tvätta av skiten

Ingen kan undgå att bli skitig om händerna, det vi gör då är att vi använder tvål och vatten för att åter bli rena, går vi omkring med skitiga händer kommer vi att skita ner allt vi tar i, desamma gäller det mentala, går vi omkring med en taskig attityd och orena tankar kontaminerar vi vår närmiljö. Med oren mental inställning skapar vi själva det vi upplever.

%d bloggare gillar detta: