Förväntningarna

Att ha för stora förväntningarna kan döda oss.

Från boken livet måste ha en mening av Viktor Frankl berättar han om korrelationen mellan för stora förväntningar som inte uppfyllts och plötslig död. När fångar i koncentrationsläger hade förväntningar om att friheten skulle infinna sig ett visst datum och den uteblev ökade dödsantalet veckan efter, de som drabbades var de med de starkaste förväntningarna.

Bushido

FUDGE
Förstå sambandet av allt.
Undertryck ditt ego.
Disciplinera ditt sinne.
Gå tillbaka till grundläggande renhet.
Enkelhet i allt du gör.

Kroppen är triangulär, en generering av energi och triangeln är den mest stabila fysiska hållningen.

Sinnet ska vara cirkulärt. Vilket ska symbolisera stillhet och perfektion, källan till obegränsad excellens.

Kvadraten står för Soliditet, grunden är dina inre värden.

Glädjen …

Varför jag vill …

Nu har jag varit på 2 Hkpskv. och genomfört en revision. Men vart har det inre syftet tagit vägen, var finns passionen och glädjen för jobbet?

Den inre glöden …

Hur kan jag som person förmedla till yngre generationen en glöd för det jag gör, när jag känner att mitt batteri ständigt är urladdat. Hur ska jag kunna överföra energi från ett urladdat batteri?

Det som behövs är att återuppliva glädjen och syftet med det vi gör. KASAM en känsla av samhörighet och att jag kan påverka och att någon lyssnar och något händer. Jag finns och jag gör skillnad. Finns jag inte behövs jag inte och då vänder jag mig till de som uppskattar mina förmågor.

Ge förhoppningar, lev och lek så kommer resultaten, som det är nu fokuseras det på resultaten men människan glöms bort, men utan människor som trivs uteblivna resultat.

Hur det än är så är resultaten en orsak och inte ett mål i sig.

Plantera

Tidslöst …

Att plantera ett träd i vars skugga du aldrig kommer att få sitta.

Lämna världen lite bättre efter dig, skapa en sfär omkring dig som är godhet, hur jag mår ger sig uttryck i hur jag är mot andra.

Endast 5% av det som sker är negativt, 95% är positivt, ändå fokuseras vi på de ynka 5.

De få bär som är dåliga på en buske äter vi inte, vi äter de bär som ser friska ut.
Se till att bara ta in det som är bra, låt allt annat bero.
Lägg din energi på det du kan förändra, släpp resten.

Och om 49 dagar kommer ljuset åter och det börjar bli ljusare igen.

http://www.kentpalmgren.se

Var lugn ….

Allt är som det ska vara, var lugn. Det som sker omkring dig är det dagliga livet, det är som det är och saker sker ideligen.

Totalt frid

Oavsett vad livet ger idag, var lugn.
Livet är det som händer oss varje dag, en del kan vi påverka en del inte.

Var lugn, behåll alltid din inre känsla av total harmoni oavsett vad som händer, se dagen som en film, det som är därute är inget av det jag känner här inne, inombords är det jag som bestämmer över mitt tillstånd.

http://www.kentpalmgren.se

Intuition ….

Intuition är visdom, när jag känner att något är galet beror det på att jag någon gång upplevt situationen tidigare.

Jag får då en känsla som övergår till handling, intuition är en betingning av en associativ inlärning.

När jag instinktivt handlar kommer det från en känsla, en reaktion för att undvika faror är aldrig fel.

Men vill jag ändra handlingsmönster måste jag gå andra vägen, låta känslan gå till en tanke innan jag agerar.

I grunden handlar det om vår hjärna och vilken väg vi vill att signalerna ska ta.

En association är en tankeanknytning, en känsla som kommer från vårt implicita minnet och påverkar amygdalan, vilket upplevs som en intuition,
som gör att vi kan reagera eller agera.

När vi reagerar är det en instinktivt handling från limbiska systemet.

När vi agerar använder vi prefrontala cortex, det som sitter innanför pannbenet.

Vår visdom kommer från ett välutvecklat prefrontalt cortex och vår hjärna har plasticitet och vi blir det vi tränar hjärnan på.

Med det vill jag påstå att vi alla har egenansvar över att träna vår hjärna och våra tankebanor, vi blir våra tankar och våra tankar styr våra liv.

Några frågor på det?

http://www.kentpalmgren.se

AI

För att räkna tre drag framåt måste man behandla 42 875 noder, för fyra drag framåt 1 500 625 noder och för tio drag 2 758 547 353 515 625 (cirka 2 700 biljoner) noder. I spelet Go har medeltalet för förgreningsfaktorn uppskattats till ca 250. Go är därmed ”no go” för minimax-algoritmen.

Manipulation

Statsmakten gör allt i sin makt för att skrämma medborgarna.

HUR MAN PÅVERKAR
Känner ni igen något av nedanstående?

UPPREPNING
Det sägs att om en lögn upprepas tillräckligt många gånger blir den en sanning. Upprepning av budskap gör att vi minns dem, därför är det ett vanligt knep till exempel inom politiken. Att gilla och dela på sociala medier skapar också repetition.

FÖRENKLING
Verkligheten är komplex. För att nå ut med ett budskap är det vanligt att förenkla verkligheten genom att utelämna vissa fakta och förstärka andra.
Att måla upp en svartvit bild där inga nyanser får plats kan leda till att grupper ställs mot varandra.

DESINFORMATION
Desinformation kan användas för att stärka det egna budskapet eller försvaga motståndarens. Det kan handla om rena lögner el- ler om information som är så vinklad och förvrängd att den blir direkt felaktig och missvisande.

VI & DOM
Här handlar det om att spela på människans grupptänkande och behovet av ett ”vi” och en yttre fiende, ett ”dom”. Det här gör det lätt att skylla misslyckanden och allt ont på någon annan. ”Dom” kan framställas som annorlunda eller farliga.

SKÖNMÅLNING
Att till exempel använda ordet ”föryngringsområde” om ett kalhygge är en förskönande omskrivning. Den som vill föra fram ett budskap som kan uppfattas som negativt kan på det här sättet försöka skapa en mer positiv bild hos mottagaren.

DRÖMSAMHÄLLET
Att måla upp en drömbild av samhället kan vara ett starkt sätt att påverka. ”Tänk hur bra det vore om inte…” kan resone- manget börja. Om en grupp människor upplevs stå i vägen för drömmen kan de framställas som ett hot.

EXPERTER OCH STATISTIK
Siffror och statistik signalerar trovärdighet och objektivitet. Att låta en expert med en fin titel uttala sig ger också tyngd åt bud- skapet. Men statistik kan vara missvisande. Även om siffrorna är korrekta är det bra att fundera över vad de kan berätta.

KÄNDISAR
De vi ser upp till vill vi identifiera oss med. Därför har vi lätt att ta till oss ett budskap presenterat av en idol. Kändisar används ofta i reklam. På samma sätt går det att påverka politiskt genom att låta kända personer föra fram ett budskap.

KORTA MENINGAR OCH SLOGANS
För att människor ska förstå, komma ihåg och sprida budskapen underlättar det om de är korta och snärtiga. En slogan sam- lar kärnan i ett budskap med hjälp av bara några få ord. En bra slogan sätter sig i folks medvetande och sprider sig själv.

DEMONISERING
Demonisering handlar om att förstöra motståndarens rykte. Det kan göras genom att svartmåla personen, förlöjliga den eller lyfta misslyckanden. Eller att kombinera olika sätt för att nå maximal effekt. Karikatyrer används ofta.

RÄDSLA
Bilder och budskap som spelar på en människas rädsla är ett effektivt sätt att påverka. Instinkten vid rädsla är att skydda sig. Det kan handla om att måla upp hotbilder som riskerar att bli verklighet om inte en viss politik genomförs.

SYMPATI
Ett vanligt retoriskt knep är att visa bilder och förmedla budskap som skapar empati eller sympati. Särskilt starka känslor kan triggas om någon som uppfattas som hjälplös och oskyldig lyfts fram som offer. Barn eller djur används ofta för att väcka sympati.

Älska är ett verb

Kärlek – känslan är en frukt av att älska, verbet. Reaktiva människor gör älska till en känsla. De styrs av sina känslor. Reaktiva människor är en produkt av sina känslor. Om vi tillåter våra känslor styra våra handlingar beror det på att vi avstått från att ta vårt egenansvar och tillåtit dem att göra det.

Proaktiva människor gör kärlek till ett verb. Älska är något man gör uppoffringar för när man ger av sitt eget jag, som när en mor sätter en nyfödd till världen.

Vill du studera kärlek, studera då dem som uppoffrar sig för andra även för de människor som förolämpar dem eller som inte älskar dem i gengäld. Om du är förälder, se då på den kärlek du känner för de barn du uppoffrat dig för. Kärlek är ett värde som förverkligas genom kärleksfulla handlingar.

Proaktiv människor underordnar känslorna under värderingar. Kärleken, känslan, kan alltid återfinnas och alltid vara närvarande. Vi kan älska att göra saker som vi tycker om men det finns ingen kärlek i det vi gör, vi kan även älska och uppskatta andra människor, det är något vi gör men vi behöver för den delen inte vara kära i alla vi älskar.

%d bloggare gillar detta: