Älska är ett verb

Kärlek – känslan är en frukt av att älska, verbet. Reaktiva människor gör älska till en känsla. De styrs av sina känslor. Reaktiva människor är en produkt av sina känslor. Om vi tillåter våra känslor styra våra handlingar beror det på att vi avstått från att ta vårt egenansvar och tillåtit dem att göra det.

Proaktiva människor gör kärlek till ett verb. Älska är något man gör uppoffringar för när man ger av sitt eget jag, som när en mor sätter en nyfödd till världen.

Vill du studera kärlek, studera då dem som uppoffrar sig för andra även för de människor som förolämpar dem eller som inte älskar dem i gengäld. Om du är förälder, se då på den kärlek du känner för de barn du uppoffrat dig för. Kärlek är ett värde som förverkligas genom kärleksfulla handlingar.

Proaktiv människor underordnar känslorna under värderingar. Kärleken, känslan, kan alltid återfinnas och alltid vara närvarande. Vi kan älska att göra saker som vi tycker om men det finns ingen kärlek i det vi gör, vi kan även älska och uppskatta andra människor, det är något vi gör men vi behöver för den delen inte vara kära i alla vi älskar.

Vill du veta?

Verkligheten?

Det vi ser på natthimlen är bara 5%, resten uppfattar vi inte. (Mörk materia och mörk energi)

Det vi upplever är bara ljus som har färdats många tusen år, viket inte säger något om ljuskällans existens, den kan ha slocknat.

Vår galax är en av 2 000 000 000 000
Vårt universum har i själva verket 20 gånger fler galaxer än vad man hittills trott.

Och hur förhåller oss vår lilla planet till detta?

Vi är ensamma i ett hav av mörk materia och mörk energi, vi är alla resenärer på ett litet dammkorn som vi tror har någon betydelse för universum i övrigt.

Vår fantasi och vår hjärna skapar villfarelser om gudar och fenomen, det enda som är verkligt är det du upplever just i stunden allt annat är bara fiktion och hjärnspöken.

Vi som organism är bara en organism bland andra organismer, vi är inte speciella på något sätt, ingen undkommer döden och när vi dör så återgår vi i kretsloppet.

Rädslan inom oss

Ta upp kampen mot dina rädslor
Fly aldrig från dem, attackera dem och utmana dem.

Tillåt dem inte att få grepp om dig, låt dem inte styra dig.

Rädda djur går i flock och lever i konformitet, de är lätta att styra, liksom en vallhund som styr en flock med får.

Orädda människor är ett hot mot gruppen och mot etablissemanget, de är modiga och vågar stå upp för sina egna värderingar, de är värdiga.

 • De ser alla som jämnbördiga och vet att ingen har större värde än de själva.
 • De har slutat bli skrämda av andra och omvärlden.
 • De har slutat buga för någon elit.
 • De vet att de en dag kommer att dö och lever varje dag som den sista.
 • De är ödmjuka inför livet och vet att glädjas och att hjälpa andra.
 • De är förlåtande och medvetna om mänsklig bias.
 • De har gått ur konformitet och lever fria utanför boxen.

Alla människor som har satt spår i historien har varit modiga och levt efter sina inre värderingar oavsett andras åsikter har de fortsatt vara värdiga.

Vilket värde sätter du på dig själv?
Vilka är dina inre värderingar som du är beredd att dö för?
Vad är syftet med ditt liv?

Amen

Gör ingenting

Att bara sitta ned och göra ingenting kan vara väldigt ansträngande för vissa.

Vi har ständigt saker som kallar på vår uppmärksamhet, vi har ett ständigt överflöd av information som gör oss splittrade och får oss ofokuserade.

Att stänga av koppla bort och koppla av har blivit sällsynt, vi ska alltid vara på väg till något annat.

Att scrolla och zappa är ett tydligt tecken på att vi har hamnat i ett beroende, tar vi bort stimuli som skapar belöningseffekt får vi abstinens.

Dopaminsystemet har blivit rubbat och vi söker ständigt ”kickar” för tillfredsställelse.

Snabba belöningar alkohol, konsumtion, sex osv.. kan vara beroendeframkallande, men är inte hållbart i längden.

Har inte hört någon som knullat sig lycklig 🙂

Visst är det härligt, samma kick som en heroinist får efter en sil, när effekten avtar kommer abstinensen.

 

För den rastlöse måste belöningssystemet ständigt triggas, nyheternas behag, ger belöning och tillfällig lycka som är snabbt övergående.

Att leva med pyspunka på hjärtat

Jag har döden på min högra axel

För att ni ska ska förstå och veta varför jag påstår att jag har döden på min högra axel, så ska jag berätta om mitt lilla hjärta och vad som är fel.

Aortaaneurysmaortabråck eller pulsåderbråck 

Jag har ett artärbråck på stora kroppspulsådern, aorta, ett tillstånd där blodkärlen vidgas och blodfylls på grund av försvagning av kärlväggen.

”Aneurysm” är grekiska för ”vidgning”, och används som medicinsk term för bråckbildning. Aorta är den stora kroppspulsådern, och består av fem delar, vilka samtliga kan drabbas av bråck. Så länge som bråcket inte spricker ger aortaaneurysm sällan symptom. En sprucken aortaaneurysm är ett akut livshotande tillstånd med kraftiga inre blödningar och som obehandlat leder till döden.

Hjärtklaffproblem

Om man har ett aneurysm i alldeles början av aorta (aortaaneurysm) så kan aortaklaffen vidgas så att den inte lyckas sluta tätt och därmed uppstår ett läckage. Vilket medför att jag inte får de blodutbyte som jag ska ha, jag orkar inte lika mycket som andra, jag får träna med medvetenhet och lära mig att ta en sekund åt gången.

Ständig kontroll

För att hålla koll på mitt hjärta och mitt aneurysm så får jag göra kontroll var sjätte månad för att mäta om utvidgningen av aortan ökat.

Jag har en handgranat i bröstet

Om eller när mitt aneurysm spricker vet jag inte och döden inträffar ögonblickligen, det medför att jag vet hur viktig att ta ut livet i förskott, det har lärt mig att ta tillvara på de dagar som jag har kvar, när ser det från ett nytt perspektiv.

Vi kommer alla att dö

Ingen av oss lever för evigt och ingen av oss vet när vi kommer att dö, ändå slösar vi bort våra dagar och liv på obetydligheter vilket gör mig lite ledsen, vi bär alla med oss döden på vår högra axel och när den knackar med fingret går det inte att säga. ”Jag har inte levt klart”

Många jobbar hårt och inser inte att jobb fjärmar dem från att leva och vara med dem som de älskar, de är alltid på språng för att skaffa mer och mer och tror att livet kommer när de har fått allt det som de jagar, tyvärr kommer aldrig den dagen, det som man jagar kommer aldrig till oss, det är när vi sätter oss ned och bara finns livet som allt kommer till oss.

Vad är viktigt för dig

Fråga aldrig vad livet kan ge dig, fråga vad du kan ge livet och lev som om varje dag vore den sista, vilket den kan vara, ingen vet vad morgondagen för med sig, varje dag är en välsignelse till att få vara nära de som man älskar och som betyder något för oss. Det gäller alla människor ingen undkommer döden, alla är vi bara medresenärer på en ytterst liten planet som virvlar omkring i ett för övrigt livlöst universum, det finns inga gudar eller krafter från universum. Vi lever här och nu något annat finns inte.

Ta hand om ditt NU

Det enda som existerar
 • NU – är det enda som existerar
 • Det är vad du gör NU som du skapar din framtid
 • Det är nu du ska leva, inte imorgon
 • Det är i NU du alltid har ett val
 • Var Härvarande och det är NU det är dax för att förändring

Memento Mori

Kom ihåg att du ska dö och kom ihåg att alla som finns i din omgivning kommer att dö, så jag ber dig min vän, gör dig redo för att dö, lev som om varje dag vore den sista så att du är helt förbrukad när du ska dö och du vet aldrig när dina nära och kära ska dö, umgås med dem så mycket som du kan, så blir du vän med döden.

Föreläsning – för vem?

Hur många har inte varit på ett föredrag eller en föreläsning och fått en känsla att ha lärt sig något och att, nu ska det bli en förändring och sedan efter en månad så är man tillbaka på ruta nummer ett, det blev inget av förändringen och den fantastiska föreläsningen börjar gå till glömskans marker.

Vi glömmer väldigt fort

Efter 9 timmar glöms 65%, efter två dagar glöms 70% bort och efter 1 månad har vi glömt nästan 80% av den totala informationen. Det kan tyckas som dyster läsning, men det handlar om att hjärnan bara prioriterar för dig. Vi glömmer något lättare än andra saker. Vihar lättare att komma ihåg det som känns bekant för oss.

Föreläsningens paradox

Vad får ni egentligen ut av tillfälliga föreläsningar från egofixerade föreläsare som enbart tillfredsställer sitt eget ego, vid varje föreläsning får den som håller föreläsningen en dopaminkick och känner ett enormt välmående, samtidigt skapas ytterligare erfarenhet av att föreläsa, den som håller en föreläsningen eller en ”show” är den dubbal vinnaren, åhöraren är den dubbla förloraren.

Självgod föreläsare

Självmakt

Alla har vi rätt till självmakt.
Att stå upp för sina värderingar och försvara sina intressen gör oss värdefulla för oss själva.

När vi inte längre slåss för våra värderingar blir vi värdelösa inför oss själva och tappar självrespekten, självkänslan, självförtroende och vår styrka.

Att vara mentalt stark är att fortsätta framåt när alla andra har gett upp, att falla sju gånger och ställa sig upp åtta.

Anpassning ska ske medvetet men aldrig sälja sin värdighet som individ, lämna aldrig ditt svärd.

Igen på denna planet är mer värd än vad jag är oavsett titel eller rang, jag bugar inte för någon.

Tillåt även andra att vara som de är, värdera ingen högre eller lägre.
Hjälp bara de som söker hjälp, var ödmjuk inför livet och var medveten om din egen dödlighet, när vi har lärt oss att dö kan vi leva fullt ut, inget skrämmer oss längre.

Ett sista ord från min Sensei:
Säg aldrig
Över min döda kropp
Säg
Över din döda kropp

Kent Palmgren

Träning

Ganska så hyfsad vecka😅🏋️‍♀️🏃‍♂️
Ökad BDNF ger ett högre välmående, ökad kognitiv förmåga, bättre metabolism, bättre immunförsvar osv… osv…

All träning är katabol, kroppen går in i adaption av fysisk påfrestning och gör den starkare, den anpassas efter omständigheterna.
Skelettet blir som exempelvis starkare av löpning.
Våra celler programmeras att de måste ställa om och bli starkare. (Epigenitik)

Epigenetikens dynamik är komplicerad

Dynamiken i epigenetiken är komplicerad och långt ifrån utredd. Det är inte bara gener som kodar för proteiner som metyleras utan även delar av DNA som kodar för reglerande funktioner (RNA-molekyler) vilka kan ha större effekt än generna. Utöver DNA-metylering finns även andra epigenetiska mekanismer exempelvis modifiering av histonproteiner.

Eftersom epigenetiska – till skillnad från genetiska – förändringar i princip är reversibla, är utgångspunkten för sökandet efter mediciner att epigenetiskt inaktiverade gener ska kunna reaktiveras (och vice versa) om man bara tillför rätt sorts molekyl.

Det behövs inte ens mediciner, det räcker att vi ändrar vår livsstil, exempelvis motionera mer och ser över våra kostvanor, för att återställa ett ”felaktiga” epigenetiska mönster.

När det gäller vår mentala förmåga är det exakt samma sak, även vår hjärna är adaptiv och plastisk.
Mentala utmaningar gör oss starkare och mer uthålligare.
Hjärnan blir så som du tränar den att bli, synapserna ökar där de får jobba som mest, hjärnan fungerar som en muskel.

Vi är holistiska organismer våra celler är påverkbara,
Vi har ca. 22,000 – 24,000 gener i kroppen och varje gen kan ”nycklas” på 2000 olika sätt.
Vi har enorma resurser inom oss, hur vi väljer att utvecklas är upp till oss själva att bestämma

Har jag fel?

Funderar ofta över livet och hur det har utvecklats. Som person är jag väldigt vetgirig och vill jag veta något tar jag den långa vägen och söker evidensbaserad information, jag vill ärligt veta vad jag förmedlar och pratar om, det värsta jag vet är de självsäkra som läser rubrikerna på dagstidningar och drar sin egen förhastade slutsatser.

Vad jag har upptäckt är att det jag under årens sökande efter sanningen har funnit att den inte går att finna, men jag har kommit väldigt långt beträffande min kunskap inom många områden, det har medfört konflikter med omgivning eftersom jag ständigt ifrågasätter deras sanningsbild.

Med det vill jag tillägga att jag aldrig går i konflikt för att hävda att jag har rätt, eftersom alla har rätt att ha sina egna åsikter och värderingar, tyvärr så saknas mycket evidensbaserad fakta bakom allmänna åsikter, det går sällan att härleda till empiriska randomiserade studier, där man alltid har refensmaterial för att kunna få ett oberoende resultat. Så jag lämnar och går istället för att försöka övertyga någon som redan är färdigövertygad.

Det tragiska är att desto mer jag vet och utökar mitt med-vetande så distanseras mina vänner som inte utvecklas på samma sätt, den som har mycket goda kunskaper och inte följer den allmänna massan verkar bli mer eller mindre utesluten från flocken.

Att vara för upplyst i dessa dagar är en börda, det är helt enkelt enklare att följa sin flock och bli helt opersonlig, en bit i ett pussel och där alla ska passa in, jag tror att speciellt vi svenskar är oerhört naiva och fega, vi är så vana vid att bli styrda av vår regering och våra myndigheter att vi har slutat att ifrågasätta, vi kär ner huvudet i sanden och hoppas att stormen går över.

Eller har jag fel?

Helt Om

Den fattiga blir fattig för att han tänker på hur det skulle kunna vara att vara rik.

Försätter vi oss tankar och önskningar om att bli rika så talar vi subliminalt om för oss själva att vi är fattiga. Dessa tankar gör att vi ser oss som fattiga och kommer att handla precis som en fattig människa gör. Våra handlingar kommer från våra tankar

Självvärde

Att värdera sig själv högt är en klar självhjälp och för att få ett högre egenvärde och ett rikare liv måste vi värderar vi oss som rika, vilket inte betyder att vi ska agera som rika rent mentalt inte att springa runt och förköpa sig på saker, ditt egenvärde beror inte på vad du äger, det beror på vad du gör och ditt handlade.

Den rike är ingen ”gambler”

De rika spelar inte bort sina pengar eller är oaktsamma med de som de har. De vårdar det som de har och äger, de tar hand om sig själva och sin omgivning, de ser syftet med det som de gör, de har ett högre livsmål och en annan inställning till livet och de ser sig aldrig som varken fattiga eller rika, de gör det som de är bra på och fokuserar sig på att göra det bästa i alla situationer.

%d bloggare gillar detta: